<Ağ>

Ağ ile ilgili tüm ayarlar açıklamalarıyla birlikte listelenmektedir. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().
Yıldız işareti (*)
"*1" ile işaretli ayarlar içeri veya dışarı aktarılamaz.
"*2" ile işaretli ayarlar kullandığınız modele, seçeneklere veya diğer ayar öğelerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.

<Kablolu/Kablosuz LAN Seç>

Makineyi Kablosuz LAN'dan Kablolu LAN'a geçirirken ayarı belirtmeniz gerekir. Bunun tersine makineyi Kablolu LAN'dan Kablosuz LAN'a geçirirken bu ayarı belirtmeniz gerekmez (Şunu kullanarak geçiş yapabilirsiniz <Kablosuz LAN Ayarları>). Kablolu LAN'ı veya Kablosuz LAN'ı Seçme
<Kablolu LAN>
<Kablosuz LAN>

<Kablosuz LAN Ayarları>

Makineyi kablosuz LAN'a bağlamak için ayarları belirtin. Ayrıca geçerli ayarları görüntüleyebilir veya güç tüketiminden tasarruf etme ayarını da belirtebilirsiniz.
<SSID Ayarları>
İşletim panelinden manuel giriş yaparak SSID veya ağ anahtarı gibi bilgileri belirtip bir kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin.
<Erişim Noktası Seç>
Makineye erişebilen Kablosuz LAN yönlendiricileri otomatik olarak konumlandırılmıştır yani bunları listeden seçebilirsiniz. Manuel olarak WEP anahtarı veya PSK gibi bir ağ anahtarı girmeniz gerekir. Bir Kablosuz Yönlendirici Seçerek Bağlantı Ayarlama
<Manüel Olarak Gir>
Manuel olarak bir SSID girerek kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin. Bu yöntemi kullanarak, kimlik doğrulama ve şifreleme ayarlarını ayrıntılı şekilde belirtebilirsiniz. Ayrıntılı Ayarları Belirterek Bağlantı Ayarlama
<Güvenlik Ayarları>
<Hiçbiri>
<WEP>
<Open System>
WEP Anahtarı 1 / 4
<Paylaşılan Anahtar>
WEP Anahtarı 1 / 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Otomatik>
<AES-CCMP>
<WPS Düğme Modu>
WPS kablosuz yönlendiricisindeki düğmeyi kullanarak otomatik şekilde kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin. WPS Tuş Modunu Kullanarak Bağlantı Ayarlama
<WPS PIN Kodu Modu>
WPS kablosuz yönlendiricisine ilişkin bir PIN kodu girerek kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin. WPS PIN Kodu Modunu Kullanarak Bağlantı Ayarlama
<Güç Tasarrufu Modu>
Makinenin kablosuz yönlendiriciden yayılan sinyallere göre Güç Tasarrufu Moduna girip girmeyeceğini seçin.
<Kapalı>
<Açık>
<Bağlantı Bilgileri> *1
Geçerli kablosuz LAN ayarlarını görüntülemek için seçin. Ağ Ayarlarını Görüntüleme
<MAC Adresi>
<Kablosuz LAN Durumu>
<En Son Hata Bilgisi>
<Kanal>
<SSID Ayarları>
<Güvenlik Ayarları>
<Güç Tasarrufu Modu>

<Doğrudan Bağlantı Ayarları>

Doğrudan bağlanıp bağlanmayacağınızı ayarlayın. Bu işlevi etkinleştirerek bir erişim noktası ya da kablosuz LAN yönlendiricisi olmayan bir ortamda bile makinenizle doğrudan bağlanabilirsiniz. Doğrudan Bağlama (Erişim Noktası Modu)
<Doğrudan Bağlantı Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Doğr. Bağlantı Sonlandırma>
Doğrudan Bağlantı kurulduktan sonra otomatik olarak bağlantı kesme zamanını belirtin.
<Oturumu Otomatik Olarak Sonlandır>
<Kapalı>
<Açık>
<Oturumun Oto. Snlndrlmsına Kalan Süre>
1 - 60 (dak.)
<Erişim Noktası Modu Ayarları>
SSID/ağ anahtarını rastgele yapılandırın. Aynı anda birden fazla mobil aygıtı makineye bağlamak isterseniz, hem SSID hem de ağ anahtarını rastgele yapılandırmanız gerekir.
<Özel SSID Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<SSID>
<Özel Ağ Anahtarı Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Ağ Anahtarı>
<SSID/Ağ Anah Belirtlmşse Etkin Tut> *2
Makinenin Doğrudan Bağlantı için bekleme durumunda bırakılıp bırakılmayacağını belirleyin.
<Kapalı>
<Açık>
Bu öğeyi <Açık> olarak ayarlarken, <Erişim Noktası Modu Ayarları> öğesini kullanarak önceden özel bir SSID veya ağ anahtarı yapılandırın.
<Doğ. Bağl. için IP Adr. Yapılandır>
Makinenin IP adresini Doğrudan Bağlantıya manuel olarak girin.
192.168.22.1

<PC Üzerinden Kolay Bağlantı>

Bilgisayar üzerinden Kolay Bağlantı (kablosuz kurulum modu) için yordamı başlatın. Bilgisayar üzerinden ağ ayarlarını yapılandırmak için Canon Laser NW Device Setup Utility uygulamasını kullanabilirsiniz.
Canon web sitesinden (https://global.canon/) Canon Laser NW Device Setup Utility öğesini indirin.

<TCP/IP Ayarları>

IP adresi ayarları gibi, makineyi TCP/IP ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
<IPv4 Ayarları>
Makineyi IPv4 ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
<IP Adresi Ayarları>
TCP/IP ağında bilgisayarlar ve yazıcılar gibi aygıtları tanımlamak için kullanılan IP adresini yapılandırın. IPv4 Adresini Ayarlama
<Otomatik Al>
<Otomatik Al>
<Kapalı>
<Açık>
<Protokol Seç>
    <Kapalı>
    <DHCP>
<Oto. IP>
    <Kapalı>
    <Açık>
<Manüel Olarak Al> *2
<IP Adresi>: 0.0.0.0
<Alt Ağ Maskesi>: 0.0.0.0
<Ağ Geçidi Adresi>: 0.0.0.0
<Ayarları Kontrol Et>
<DHCP Seçenek Ayarları>
DHCP etkinleştirilmişse, DNS sunucu adresini ya da etki alanını almak istiyorsanız DHCP isteğe bağlı işlevlerinin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için bu ayarları kullanın. DNS'yi Yapılandırma
<Ana Bilgisayar Adı Al>
<Kapalı>
<Açık>
<DNS Dinamik Güncelleme>
<Kapalı>
<Açık>
<DNS Sunucu Adresi Al>
<Kapalı>
<Açık>
<Alan Adı Al>
<Kapalı>
<Açık>
<WINS Sunucu Adresi Al>
<Kapalı>
<Açık>
<POP Sunucusu Adresini Al>
<Kapalı>
<Açık>
<PING Komutu>
Makinenin bir ağ üzerindeki bilgisayara bağlı olup olmadığını kontrol etmek için seçin. Ağ Bağlantısını Test Etme
<IPv6 Ayarları>
Makineyi IPv6 ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin. IPv6 Adreslerini Ayarlama
<IPv6 Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<IPv6 Ayarlarını Denetle>
Otomatik olarak alınan bağlantı yerel adresini kontrol edebilirsiniz.
<Durum Bilgisiz Adres Ayarları>
Durum bilgisi olmayan adresleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
<Durum Bilgisiz Adres Ayarları>
<Kapalı>
<Açık>
<Ayarları Kontrol Et>
<Drm Bilg. Olmayan Adr.>
<Önek Uzunluğu>
<DHCPv6 Ayarları>
DHCPv6 aracılığıyla alınan durum bilgisi olan adresi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
<DHCPv6 Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Ayarları Kontrol Et>
<Durum Bilgili Adres>
<Önek Uzunluğu>
<DHCP Seçenek Ayarları>
DHCP etkinleştirilmişse, DNS sunucu adresini ya da etki alanını almak istiyorsanız DHCP isteğe bağlı işlevlerinin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için bu ayarları kullanın. DNS'yi Yapılandırma
<DNS Sunucu Adresi Al>
<Kapalı>
<Açık>
<Alan Adı Al>
<Kapalı>
<Açık>
<DNS Ayarları>
IP adresi çözünürlükleri için bir ana bilgisayar adı sağlayan Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını belirtin. DNS'yi Yapılandırma
<IPv4 DNS Sunucu Adresi Ayarları>
IPv4 ortamındaki DNS sunucusunun IP adresini belirtin.
<Birincil DNS Sunucusu>: 0.0.0.0
<İkincil DNS Sunucusu>: 0.0.0.0
<DNS Ana Bilg Adı/Etki Alanı Adı Ayarları>
Makinenin ait olduğu etki alanı adının yanı sıra DNS sunucusuna kaydedilecek ana bilgisayar adını da belirtin.
<IPv4>
<Ana Bilgisayar Adı>
<Alan Adı>
<IPv6>
<IPv4 AnaBlg/AlnAd Klln>
<Kapalı>
<Ana Bilgisayar Adı>
<Alan Adı>
<Açık>
<DNS Dinamik Güncelleme Ayarları>
Makinenin IP adresi her değiştiğinde, DNS kayıtlarının dinamik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirtin.
<IPv4>
<DNS Dinamik Güncelleme>
<Kapalı>
<Açık>
<DNS Dinamik Güncel. Ara.>
    0 - 24 - 48 (sa.)
<IPv6>
<DNS Dinamik Güncelleme>
<Kapalı>
<Açık>
<Manüel Adresi Kaydet>
    <Kapalı>
    <Açık>
<Durum Bilgisi Olan Adresi Kaydet>
    <Kapalı>
    <Açık>
<Durum Bilgisi Olmayan Adresi Kaydet>
    <Kapalı>
    <Açık>
<DNS Dinamik Güncelleme Aralığı>
    0 - 24 - 48 (sa.)
<mDNS Ayarları>
DNS sunucuları olmadan DNS işlevlerini kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
<IPv4>
<mDNS Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<mDNS Adı>
<IPv6>
<mDNS Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Aynı mDNS Adnı IPv4 Olr Kulln>
    <Kapalı>
        <mDNS Adı>
    <Açık>
<WINS Ayarları>
Karma bir NetBIOS ve TCP/IP ağ ortamında IP adresi çözünürlüklerine ilişkin NetBIOS adı sağlayan Windows İnternet Ad Hizmeti (WINS) ayarlarını belirtin. WINS'i Yapılandırma
<WINS Çözünürlük>
<Kapalı>
<Açık>
<WINS Sunucu Adresi>: 0.0.0.0
<LPD Ayarları>
Herhangi bir donanım platformunda veya işletim sisteminde kullanılabilen bir yazdırma platformu olan LPD'yi etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Yazdırma verilerinin alımı kesilmişse, bitiminin ardından yazdırmanın iptal edileceği alım zaman aşımı süresini de ayarlayabilirsiniz. Yazdırma Protokollerini ve WSD Fonksiyonlarını Yapılandırma
<LPD Baskı Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Alım Zamanaşımı>
 1 - 5 - 60 (dak.)
<RAW Ayarları>
Windows'a özgü bir yazdırma protokolü olan RAW'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Yazdırma verilerinin alımı kesilmişse, bitiminin ardından yazdırmanın iptal edileceği alım zaman aşımı süresini de ayarlayabilirsiniz. Yazdırma Protokollerini ve WSD Fonksiyonlarını Yapılandırma
<RAW Baskı Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Alım Zamanaşımı>
 1 - 5 - 60 (dak.)
<WSD Ayarları>
WSD protokolünü kullanarak yazıcı için otomatik göz atma ve bilgi alma özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Yazdırma Protokollerini ve WSD Fonksiyonlarını Yapılandırma
<WSD Baskı Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<WSD Gözatma Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Çoklu Yayın Keşfi Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<HTTP Kullan>
Uzak Kullanıcı Arabirimi, WSD baskı veya Google Cloud Print ile baskı kullanıldığında olduğu gibi, bir bilgisayarla iletişim için gerekli olan HTTP'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma
<Kapalı>
<Açık>
<IPSec Kullan> *1
IPSec aracılığıyla bir sanal özel ağ (VPN) oluşturarak şifreli iletişim gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini seçin. IPSec Ayarlarını Yapılandırma
<Kapalı>
<Açık>
<Port Numarası Ayarları>
Ağ ortamına göre protokollerin bağlantı noktası numaralarını değiştirin. Bağlantı Noktası Numaralarını Değiştirme
<LPD>
1 - 515 - 65535
<RAW>
1 - 9100 - 65535
<WSD Çoklu Yayın Keşfi>
1 - 3702 - 65535
<HTTP>
1 - 80 - 65535
<Çoklu Yayın Keşfi>
1 - 427 - 65535
<POP3>
1 - 110 - 65535
<SNMP>
1 - 161 - 65535
<MTU Boyutu>
Makinenin gönderdiği veya aldığı maksimum paket boyutunu seçin. Maksimum İletim Birimini Değiştirme
<1300>
<1400>
<1500>

<SNMP Ayarları>

SNMP uyumlu yazılım çalıştıran bir bilgisayardan makineyi izleme ve kontrol etme ayarlarını belirtin. SNMP ile Makineyi İzleme ve Kontrol Etme
<SNMPv1 Ayarları>
SNMPv1'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın. SNMPv1'i etkinleştirirken bir topluluk adı belirtin ve Yönetim Bilgi Tabanı (MIB) nesnelerine ilişkin ayrıcalıklara erişin.
<Kapalı>
<Açık>
<SNMPv3 Ayarları>
SNMPv3'ü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. SNMPv3 etkinleştirildiğinde uygulanan ayrıntılı ayarları belirtmek için Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanın.
<Kapalı>
<Açık>
<Ana Bilg.dan Yazc Yönt Bilgisi Al>
SNMP uyumlu yazılım çalıştıran ağa bağlı bir bilgisayardan yazıcı yönetimi bilgilerini izlemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
<Kapalı>
<Açık>
<Ana Blg Kynk Biçiml. MIB-RFC2790>
SNMP uyumlu yazılımdan makinenin durumunu izlerken, protokolün gelişmiş özelliklerine (RFC2790) uyulup uyulmayacağını belirtin.
<Kapalı>
<Açık>

<Özel Port Kullan>

Atanmış bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bilgisayardan yazdırma işleminde ve ağ üzerinden makine ayarlarına göz atılırken veya makine ayarları belirtilirken atanmış bağlantı noktası kullanılır.
<Kapalı>
<Açık>

<Özel Port Kimlk Doğr. Yöntemi>

Atanmış bağlantı noktasını kullanırken, kimlik doğrulama yöntemini özel olarak güvenli bir bağlantıyla sınırlandırıp sınırlandırmayacağınızı belirtin. <Mod 2> seçiliyse, kimlik doğrulama yöntemi özel olarak güvenli bir bağlantıyla sınırlandırılır.
<Mod 1>
<Mod 2>
<Mod 2> öğesi seçiliyse, bazı durumlarda aygıt yönetim yazılımından veya sürücüsünden bir bağlantı kuramazsınız.

<Başlngçta Bağlnt Beklm Süresi>

Bir ağa bağlanma için bekleme süresi belirtin. Ağ ortamına göre ayarı seçin. Bir Ağa Bağlanma için Bekleme Süresi Ayarlama
0 - 300 (san.)

<Ethernet Sürücüsü Ayarları>

Ethernet türünü (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ve Ethernet iletişim modunu (yarı-dupleks/tam-dupleks) seçin. Kablolu LAN MAC adresini de görüntüleyebilirsiniz.
<Otomatik Algılama>
İletişim modunun ve Ethernet türünün otomatik olarak mı algılanacağını yoksa manuel olarak mı seçileceğini belirleyin. Ethernet Ayarlarını Yapılandırma
<Kapalı>
<İletişim Modu>
<Yarım Dubleks>
<Tam Dubleks>
<Ethernet Türü>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Açık>
<İletişim Modu> öğesi <Yarım Dubleks> olarak ayarlandığında, <1000BASE-T> öğesini seçemezsiniz.
<MAC Adresi>
Makinenin, her iletişim aygıtına özgü bir sayı olan MAC adresini kontrol edin. Kablolu LAN için MAC Adresini Görüntüleme

<IEEE 802.1X Kullan> *1*2

IEEE 802.1X kimlik doğrulamasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Ayarlarını Yapılandırma
<Kapalı>
<Açık>

<Güvenlik Duvarı Ayarları>

Uygun güvenlik olmadan, yetkisiz üçüncü taraflar bilgisayarlara ve ağa bağlı olan diğer iletişim aygıtlarına erişebilir. Bu yetkisiz erişimi önlemek için belirtilen IP adreslerine ve MAC adreslerine sahip aygıtlarla iletişimi kısıtlayan bir özellik olan paket filtresine ilişkin ayarları belirtin.
<IPv4 Adres Filtresi>
Belirtilen IPv4 adreslerine sahip aygıtlara gönderilen veya bu aygıtlardan alınan filtreleme paketleri için ayarları etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Güvenlik Duvarı Ayarları için IP Adreslerini Belirtme
<Giden Filtresi>
<Kapalı>
<Açık>
<Gelen Filtresi>
<Kapalı>
<Açık>
<IPv6 Adres Filtresi>
Belirtilen IPv6 adreslerine sahip aygıtlara gönderilen veya bu aygıtlardan alınan filtreleme paketleri için ayarları etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Güvenlik Duvarı Ayarları için IP Adreslerini Belirtme
<Giden Filtresi>
<Kapalı>
<Açık>
<Gelen Filtresi>
<Kapalı>
<Açık>
<MAC Adresi Filtresi>
Belirtilen MAC adreslerine sahip aygıtlara gönderilen veya bu aygıtlardan alınan filtreleme paketleri için ayarları etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Güvenlik Duvarı Ayarları için MAC Adreslerini Belirtme
<Giden Filtresi>
<Kapalı>
<Açık>
<Gelen Filtresi>
<Kapalı>
<Açık>

<Google Cloud Print Ayarları>

Google Cloud Print'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Makineyi Google Cloud Print'e Kaydetme
<Google Cloud Print Kullan>
<Kapalı>
<Açık>
<Google Cloud Print Kayıt Durumu> *1

<Cihaz Ayarları Yönetimi>

Ayarlar gibi makine verilerini yönetmek için iW Management Console eklentilerinin kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. iW Management Console hakkında ayrıntılı bilgi için en yakın Canon satıcınızla görüşün. Makine ve Eklentiler arasındaki İletişim Ayarlarını Yapılandırma
<Kapalı>
<Açık>

<RMT-SW>

Bu anahtarı <Kapalı> olarak bırakın. Hizmet temsilcisi uzaktan aygıt bakımını gerçekleştirirken, anahtarı <Açık> olarak ayarlamanız istenebilir.
<Kapalı>
<Açık>

<Ağ Ayarlarını Sıfırla>

Ağ Ayarlarını fabrika varsayılanlarına getirmek için seçin. <Menüyü Sıfırla>
6X9H-057