Ağ İletişimi için Anahtar ve Sertifika Oluşturma

Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) aracılığıyla şifrelenmiş iletişim için gerektiğinde, makine ile bir anahtar ve sertifika oluşturulabilir. Makineye Uzak Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla erişirken TLS'yi kullanabilirsiniz. "Ağ İletişimi" içinde oluşturulan anahtar ve sertifika ile kendiliğinden imzalı sertifikalar kullanılır.
CA imzası olan sunucu sertifikası kullanmak isterseniz, sertifika yerine anahtar ile bir CSR oluşturabilirsiniz. Anahtar ve Sertifika İmza Talebi Oluşturma (CSR)
Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Cihaz Yönetimi]  [Anahtar ve Sertifika Ayarları] öğesini seçin.
4
[Anahtar Oluştur] öğesini tıklatın.
Kayıtlı bir anahtarı ve sertifikayı silme
Silmek istediğiniz anahtar ve sertifikanın sağındaki [Sil] öğesini tıklatın  [Tamam] öğesini tıklatın.
Anahtar ve sertifika, [Anahtar Kullanımı] altında "[TLS]" veya "[IEEE 802.1X]" görüntülendiğinde olduğu gibi, geçerli olarak herhangi bir amaçla kullanılıyorsa silinemez. Bu durumda, silmeden önce işlevi devre dışı bırakın veya diğer anahtar ve sertifikayı değiştirin.
5
[Ağ İletişimi] öğesini seçin ve [Tamam] öğesini tıklatın.
6
Anahtar ve sertifika için ayarları belirtin.
[Anahtar Ayarları]
[Anahtar Adı]
Anahtarı adlandırmak için alfasayısal karakter girin. Daha sonra listede bulmanızı kolaylaştıracak bir ad belirleyin.
[İmza Algoritması]
Açılır listeden bir imza algoritması seçin.
[Anahtar Algoritması]
[RSA] veya [ECDSA] öğesinden anahtar oluşturma algoritmasını seçin, ardından açılır menüden anahtar uzunluğunu seçin. Her iki durumda da; anahtar uzunluğu için sayı ne kadar büyük olursa, güvenlik düzeyi o kadar yüksek olur. Ancak, iletişim hızı yavaşlar.
[İmza Algoritması] bölümünde [SHA384] veya [SHA512] öğesi seçildiğinde, [Anahtar Algoritması] bölümünde [RSA] seçili olması halinde [512-bit] anahtar uzunluğu olarak seçilemez.
[Sertifika Ayarları]
[Geçerlilik Başlama Tarihi (YYYY/AA/GG)]
Sertifikanın geçerliliğinin başlama tarihini yıl, ay, gün biçiminde girin.
[Geçerlilik Bitiş Tarihi (YYYY/AA/GG)]
Sertifikanın geçerliliğinin bitiş tarihini yıl, ay, gün biçiminde girin. [Geçerlilik Başlama Tarihi (YYYY/AA/GG)] öncesinde bir tarih ayarlanamaz.
[Ülke/Bölge]
[Ülke/Bölge Seç] radyo düğmesini tıklatın ve açılır listeden ülke/bölgeyi seçin. Ayrıca [İnternet Ülke Kodunu Girin] radyo düğmesini de tıklatabilir ve bir ülke kodu girebilirsiniz (örneğin, ABD için "US").
[Eyalet]/[Şehir]
Konum için gerektiği gibi alfasayısal karakter girin.
[Organizasyon]/[Organizasyon Birimi]
Organizasyon adı için gerektiği gibi alfasayısal karakter girin.
[Ortak Ad]
Sertifikanın ortak adı için gerektiği gibi alfasayısal karakter girin. "Ortak Ad" genellikle "CN" olarak kısaltılır.
7
[Tamam] öğesini tıklatın.
Bir anahtar ve sertifika oluşturmak biraz zaman alabilir.
Bir anahtar ve sertifika oluşturulduktan sonra otomatik olarak makineye kaydedilir.
6X9H-048