Ağ İletişimi için Anahtar ve Sertifika Kaydetme

Makine ile birlikte kullanmak üzere bir sertifika yetkilisinden (CA), anahtar ve sertifikayı ve CA sertifikasını edinebilirsiniz. Aldığınız anahtar ve sertifika dosyasını ve CA sertifika dosyasını Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanarak bu makineye yükleyin ve kaydedin. Makine için gereken anahtar ve sertifika ve CA sertifikası koşullarını önceden kontrol edin (Yönetim Fonksiyonları).
Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Cihaz Yönetimi]  [Anahtar ve Sertifika Ayarları] veya [CA Sertifikası Ayarları] öğesini seçin.
Bir anahtar ve sertifika yüklemek için [Anahtar ve Sertifika Ayarları] öğesini ya da bir CA sertifikası yüklemek için [CA Sertifikası Ayarları] öğesini tıklatın.
4
[Anahtar ve Sertifikayı Kaydet] veya [CA Sertifikasını Kaydet] öğesini tıklatın.
Kayıtlı bir anahtar ve sertifikayı veya CA sertifikasını silme
Silmek istediğiniz anahtar ve sertifikanın veya CA sertifikasının sağındaki [Sil] öğesini tıklatın  [Tamam] öğesini tıklatın. Önceden yüklü olan CA sertifikalarını silemezsiniz.
Anahtar ve sertifika, [Anahtar Kullanımı] altında "[TLS]" veya "[IEEE 802.1X]" görüntülendiğinde olduğu gibi, geçerli olarak herhangi bir amaçla kullanılıyorsa silinemez. Bu durumda, silmeden önce işlevi devre dışı bırakın veya anahtar ve sertifikayı değiştirin.
Önceden yüklü olan CA sertifikalarını devre dışı bırakma veya etkinleştirme
Devre dışı bırakmak istediğiniz önceden yüklü olan CA sertifikasının sağındaki [Devredışı Bırak] öğesini tıklatın. Sertifikayı yeniden etkinleştirmek için sertifikanın sağındaki [Etkinleştir] öğesini tıklatın.
5
[Yükle] öğesini tıklatın.
Anahtar ve sertifika dosyasını veya CA sertifika dosyasını silme
Silmek istediğiniz dosyanın sağındaki [Sil] öğesini tıklatın  [Tamam] öğesini tıklatın.
6
[Gözat] öğesini tıklatın, yüklenecek dosyayı belirtin ve [Yüklemeyi Başlat] öğesini tıklatın.
Anahtar ve sertifika dosyası veya CA sertifikası dosyası makineye bir bilgisayardan yüklenir.
7
Anahtar ve sertifikayı veya CA sertifikasını kaydedin.
 Anahtar ve sertifikayı kaydetme
1
Kaydetmek istediğiniz anahtar ve sertifika dosyasının sağındaki [Kaydet] öğesini tıklatın.
2
Anahtar adını ve parolayı girin.
[Anahtar Adı]
Kaydedilecek anahtar adı için alfasayısal karakter girin.
[Parola]
Kaydedilecek dosyaya ilişkin olarak belirlenen özel anahtarın parolası için alfasayısal karakter girin.
3
[Tamam] öğesini tıklatın.
 Bir CA sertifikası kaydetme
Kaydetmek istediğiniz CA sertifikası dosyasının sağındaki [Kaydet] öğesini tıklatın.
6X9H-04A