USB İşlevlerini Kısıtlama

USB, çevresel aygıtları bağlamanın ve verileri saklamanın veya yeniden konumlandırmanın kullanışlı bir yoludur, ancak USB düzgün şekilde yönetilmezse, bir bilgi sızma kaynağı da olabilir. Özellikle USB bellek aygıtlarını kullanırken dikkatli olun. Bu bölümde makinenin USB bağlantı noktasıyla bağlantının nasıl sınırlanacağı ve USB bellek aygıtlarının kullanımının nasıl önleneceği açıklanmaktadır.

Bir Bilgisayar ile USB Bağlantısını Sınırlama

Makinenin arka tarafında bulunan bilgisayar bağlantısı USB bağlantı noktasını devre dışı bırakabilirsiniz. Bu bağlantı noktası devre dışı bırakılırsa, makine USB aracılığıyla bir bilgisayarla iletişim kuramaz. Bu ayar, USB bellek aygıtlarının bağlanması için tasarlanmış olan ön USB bağlantı noktasını etkilemez.
<Menü>  <Tercihler>  <Harici Arabirim>  <USB Ayarları>  <USB Cihazı Olarak Kullan> içinde <Kapalı> öğesini seçin  <Uygula>  <Tamam>  Makineyi yeniden başlatın

USB Yazdırma İşlevini Kısıtlama

USB bellek aygıtından veri yazdırmayı devre dışı bırakabilirsiniz. USB bellek aygıtındaki veriler yazdırılamaz.
<Menü>  <Fonksiyon Ayarları> <Dosyalara Eriş> <Bellek Ortamı Ayarları>  <Baskı İşlevini Kullan> bölümünde <Kapalı> öğesini seçin  <Uygula>  <Tamam>  Makineyi yeniden başlatın
6X9H-04J