<Veri Yönetimi>

Makine ayarlarını kullanma ve verileri başlangıç durumuna getirme ile ilgili tüm ayarlar açıklamalarıyla listelenmektedir. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().
Yıldız işareti (*)
Yıldızla (*) işaretli ayarlar içeri veya dışarı aktarılamaz.

<Al/Ver>*

Bir USB bellek aygıtı kullanarak makinenin çeşitli ayarlarını içeri veya dışarı aktarabilirsiniz. Mevcut USB bellek aygıtları ve USB bellek aygıtlarını nasıl takıp çıkaracağınız hakkında daha fazla bilgi için USB Bellek Aygıtını Kullanma bölümüne göz atın.
<Al>
<Ver>
İçeri aktarma işlemi gerçekleştirilirken
İçeri aktarma işlemi sona erdikten sonra makine otomatik olarak yeniden başlatılır.

<Prod. Ext'd Survey Prog. Etknl>

Product Extended Survey Program'ı (makine kullanım anketine ilişkin bir program) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
<Kapalı>
<Açık>

<Anahtar ve Sertifikayı Sıfırla> *

[Anahtar ve Sertifika Ayarları] ve [CA Sertifikası Ayarları] öğelerini fabrika varsayılanlarına geri yüklemek için seçin. Anahtarı ve Sertifikayı Başlangıç Durumuna Getirme

<Menüyü Sıfırla> *

Aşağıda listelenen ayarları fabrika varsayılanlarına geri yüklemek için seçin. Aşağıda listelenen tüm ayarları aynı anda geri yükleyebilir veya her bir ayarı ayrı ayrı geri yükleyebilirsiniz. Menüyü Başlangıç Durumuna Getirme
<Tercihler>
<Ayarlama/Bakım>
<Fonksiyon Ayarları>
<Yönetim Ayarları>
<Tümünü Sıfırla>
6X9H-05Y