<Kullanıcı Yönetimi>

Makinenin kullanıcı yönetimi ile ilgili tüm ayarlar açıklamalarıyla birlikte listelenmektedir. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().

<Sistem Yöneticisi Bilgisi Ayarları>

<Ağ> ve <Yönetim Ayarları> seçeneklerine erişim ayrıcalıkları olan Yöneticilere özel kimliği ve PIN'i belirleyin. Kimlik <Sistm Yönetcisi Kmliği>, PİN ise <Sist. Yöneticisi PIN'i> seçeneğidir. Bir Yöneticinin adını da kaydedebilirsiniz. Sistem Yöneticisi Kimliğini ve PIN'i Ayarlama
<Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN Kodu>
Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i için bir sayı girin.
<Sistm Yönetcisi Kmliği>
<Sist. Yöneticisi PIN'i>
<Sistem Yöneticisi Adı>
Yöneticinin adı için alfasayısal karakter girin.

<Departman Kimliği Yönetim>

Birden fazla kimlik kullanarak makineye erişimi kontrol etmek için Departman Kodu Yönetimi işlevini ayarlayın. Departman Kimliği Yönetimini Ayarlama
<Departman Kimliği Yönetim>
<Kapalı>
<Açık>
<Bsk İşlrn İzn Vr (Kim Blnmyn)>
<Kapalı>
<Açık>
Departman kimliklerini kaydetmek ve kayıtlı kimliklerin ayarlarını düzenlemek için <Kaydet/Düzenle> öğesini seçebilirsiniz.
Bugüne kadar gerçekleştirilen işlerin toplam sayfa sayısını departman kimliğine göre kontrol etmek için <Sayım Yönetimi> öğesini seçebilirsiniz.
6X9H-05U