Yazdırma Protokollerini ve WSD Fonksiyonlarını Yapılandırma

Ağa bağlı bir bilgisayardan belgeleri yazdırmak için kullanılan protokolleri yapılandırın.
Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları] öğesini tıklatın.
4
Yazdırma protokollerini yapılandırma.
LPD veya RAW Yapılandırma
1
[LPD Ayarları] veya [RAW Ayarları]  [Düzenle] öğesini seçin.
2
Ayarları gerektiği gibi yapılandırın.
[LPD Baskı Kullan]
LPD aracılığıyla yazdırmak için onay kutusunu seçin. LPD yazdırma kullanılmadığında onay kutusunu temizleyin.
[RAW Baskı Kullan]
RAW aracılığıyla yazdırmak için onay kutusunu seçin. RAW yazdırma kullanılmadığında onay kutusunu temizleyin.
[Alım Zamanaşımı]
Veri alımı için yeniden başlatma bekleme süresi olarak bir değer ayarlayın. Ayarlanan süre içerisinde veri alımı sürdürülmezse yazdırma iptal edilir.
3
[Tamam] öğesini tıklatın.
WSD'yi Yapılandırma
1
[WSD Ayarları] [Düzenle] öğesini seçin.
2
Ayarları gerektiği gibi yapılandırın.
[WSD Baskı Kullan]
WSD aracılığıyla yazdırmak için onay kutusunu seçin. WSD yazdırma kullanılmadığında onay kutusunu temizleyin.
[WSD Gözatma Kullan]
WSD aracılığıyla bir bilgisayardan makine hakkında bilgi almak için onay kutusunu seçin. [WSD Baskı Kullan] onay kutusu seçildiğinde bu onay kutusu otomatik olarak seçilir.
[Çoklu Yayın Keşfi Kullan]
Multicast discovery mesajlarına yanıt vermek üzere makineyi ayarlamak için onay kutusunu seçin. Onay kutusunun işareti kaldırılmışsa makine, ağda çok noktaya yayın keşfi mesajları akıyor olsa da uyku modunda kalır.
3
[Tamam] öğesini tıklatın.
5
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
İşletim panelinden ayarların seçilmesi
LPD, RAW ve WSD ayarlarına Ana Ekran'daki <Menü> öğesinden de erişilebilir.
<LPD Ayarları>
<RAW Ayarları>
<WSD Ayarları>
WSD ağ aygıtlarını kurma
WSD ağ aygıtları, yazıcı klasöründen eklenebilir. Yazıcı klasörünü açın (Yazıcı Klasörünü Görüntüleme)  [Aygıt ekle] veya [Yazıcı ekle] öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin. WSD ağ sürücüsünün nasıl yükleneceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için çevrimiçi kılavuz sitesindeki ilgili sürücülerin kılavuzlarına göz atın.
Bağlantı noktası numarasını değiştirmek için
Makine ve bilgisayar için kullanılan aynı bağlantı noktası numarası, yazdırma protokolü için de kullanılmalıdır.
Yazıcı Bağlantı Noktalarını Yapılandırma
Bağlantı Noktası Numaralarını Değiştirme
6X9H-00U