SMB'yi Yapılandırma

Sunucu İleti Bloğu (SMB), bir ağ üzerinde dosya ve yazıcı gibi kaynakları birden çok aygıt arasında paylaşma protokolüdür. Makineyi bir SMB ağı üzerinde paylaşılan bir yazıcı olarak yapılandırmak için bunu kullanmanız gerekmektedir. Ağınıza bağlı olarak, NetBIOS adını ve çalışma grubu adını ayarlamanız gerekebilir.
NetBIOS Adı
NetBIOS kullanan bir Windows ağında NetBIOS adları, ağa bağlı bilgisayarların tanımlanmasının yanı sıra, dosya paylaşımı ve diğer ağ hizmetleri için de kullanılır. Çoğu bilgisayarlar, NetBIOS adı olarak bilgisayar adını kullanır.
Çalışma Grubu Adı
Çalışma grubu adı, dosya paylaşımı gibi temel ağ işlevlerinin bir Windows ağında kullanılabilir olması için birden çok bilgisayarı gruplamaya yönelik bir addır. Makinenin ait olduğu grubu tanımlamak için çalışma grubu adını belirtin.
Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları]  [SMB Ayarları] öğesini seçin.
4
[Düzenle] öğesini tıklatın.
5
Gerekli ayarları belirtin.
[NetBIOS Adı]
Makinenin NetBIOS adı için alfasayısal karakter girin.
[Çalışma Grubu Adı]
Makinenin ait olduğu çalışma grubunun adı için alfasayısal karakter girin.
Yıldız işareti (*) ile başlayan NetBIOS adları veya çalışma grubu adları bir WINS sunucusuna kaydedilemez.
6
[Tamam] öğesini tıklatın.
7
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
6X9H-014