WINS'i Yapılandırma

Windows İnternet Ad Hizmeti (WINS), NetBIOS adını (SMB ağındaki bir bilgisayar veya yazıcı adı) bir IP adresiyle ilişkilendiren bir ad çözünürlüğü hizmetidir. WINS'i etkinleştirmek için WINS sunucusu belirtilmelidir.
WINS sunucusu ayarlarını belirtmek için NetBIOS adının ve çalışma grubu adının ayarlanması gerekir. SMB'yi Yapılandırma
Bu işlev bir IPv6 ağında kullanılamaz.
Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları]  [WINS Ayarları] öğesini seçin.
4
[Düzenle] öğesini tıklatın.
5
[WINS Çözünürlük] onay kutusunu seçin ve gerekli ayarları belirtin.
[WINS Çözünürlük]
WINS'i ad çözünürlüğü için kullanmak üzere onay kutusunu seçin. WINS kullanılmadığında onay kutusunu temizleyin.
[WINS Sunucu Adresi]
WINS sunucusunun IP adresini girin.
WINS sunucusunun IP adresi bir DHCP sunucusundan alınırsa, alınan IP adresi, [WINS Sunucu Adresi] metin kutusuna girilen IP adresini geçersiz kılar.
6
[Tamam] öğesini tıklatın.
7
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
İşletim panelinden ayarların seçilmesi
WINS ayarlarına, Ana Ekran'daki <Menü> öğesinden de erişilebilir. <WINS Ayarları>
6X9H-015