WPS PIN Kodu Modunu Kullanarak Bağlantı Ayarlama

Kablosuz yönlendiriciniz WPS PIN kodu modunu destekliyorsa, makine ile bir PIN kodu oluşturun ve bu kodu ağ aygıtına kaydedin.
Kablosuz yönlendiricinin nasıl çalıştırılacağı her aygıtta değişiklik gösterebilir. Yardım için ağ aygıtınızın talimat kılavuzlarına bakın.
Bilgisayardan
1
Bir bilgisayardan kablosuz yönlendiricinize erişin ve WPS PIN kodu girme ekranını görüntüleyin.
Daha fazla bilgi için ağ aygıtınızın talimat kılavuzlarına bakın.
İşletim Panelinden
2
Ana Ekran'da <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
3
<Tercihler> <Ağ> öğesini seçin.
Oturum açma ekranı görüntülenirse, doğru kimliği ve PIN'i girin. Makinede Oturum Açma
4
<Kablosuz LAN Ayarları> öğesini seçin.
<Kablosuz LAN'ı etkinleştirmek istiyor musunuz?> mesajı görüntüleniyorsa, <Evet> öğesini seçin.
5
Görüntülenen mesajı okuyun ve <Tamam> öğesini seçin.
6
<WPS PIN Kodu Modu> öğesini seçin.
7
<Evet> öğesini seçin.
PIN kodu oluşturulur ve ekranda görüntülenir.
Bilgisayardan
8
Oluşturulan PIN kodunu kablosuz yönlendiriciye kaydedin.
1. adımda görüntülenen kurulum ekranında PIN kodunu kaydedin.
7. adımda <Evet> öğesi seçildikten sonra 10 dakika içinde PIN kodu kaydedilmelidir.
Kurulum sırasında bir hata mesajı görüntülenmesi durumunda
<Kapat> öğesini seçin ve 6. adıma geri dönün.
İşletim Panelinden
9
<Bağlandı.> mesajı görüntüleninceye kadar bekleyin.
10
<Kapat> öğesini seçin.
IP adresi ve diğer öğeler otomatik olarak ayarlanana kadar birkaç dakika bekleyin.
Sinyal gücü
Bağlantı için birden çok kablosuz yönlendirici kullanılabilir olduğunda, makine en güçlü sinyale sahip aygıta bağlanır. Sinyal gücü, RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi) kullanılarak ölçülür.
IP adresini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. IP Adreslerini Ayarlama
Makine kablosuz LAN'a bağlıyken, Ana Ekran'da veya her bir işlevin Temel Özellikler ekranında Wi-Fi simgesi görüntülenir. Temel Ekranlar
Güç tüketimini azaltma
Makineyi, kablosuz yönlendiriciden yayılan sinyallere göre <Güç Tasarrufu Modu> ayarına geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz. <Güç Tasarrufu Modu>
Makinenin IP adresi değiştiyse
Bir DHCP ortamında makinenin IP adresi otomatik olarak değiştirilebilir. Bu durumda, makine ve bilgisayar aynı alt ağa ait olduğu sürece bağlantı korunur.
6X9H-00C