אפשרויות מערכת

ניתן לשפר את ביצועי המכשיר אף יותר, על-ידי התקנה של אפשרויות מערכת.

ערכה להדפסת ברקודים

אפשרות זו מאפשרת להפיק ברקודים במגוון תבניות. שים לב: אם ברצונך להדפיס ברקודים, יש להגדיר PCL כזמין במערכת. למידע על העבודה עם ערכה להדפסת ברקודים, ראה ‏Barcode Printing Guide (מדריך להדפסת ברקודים).

רישום רישיון

כדי להפעיל אפשרויות מערכת מסוימות, עליך לקבל מפתח רישיון ולרשום את המפתח במכשיר.

קבלת מפתח רישיון

ניתן לקבל מפתח רישיון באמצעות דפדפן אינטרנט. עבור אל מערכת ניהול הרישיונות (http://www.canon.com/lms/license/), ובצע את ההליך. במסגרת ההליך, תידרש להזין את המספרים שלהלן.
מספר גישה לרישיון
בדוק את מספר הגישה לרישיון המסופק באישור מספר הגישה לרישיון הכלול בחבילה של הקנייה האופציונלית.
מספר סידורי של המכשיר
בדיקת המספר הסידורי בלוח ההפעלה.
<Status Monitor>‏ <Device Information>‏  <Serial Number>

רישום מפתח רישיון

1
בחר <Menu> במסך Home. המסך Home
2
בחר <Management Settings>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <License/Other>‏ <Register License>.
4
אשר את ההודעה שבמסך ובחר <OK>.
5
הזן את מפתח הרישיון באמצעות מקשי הספרות ולאחר מכן בחר <Apply>.
הרישום יתחיל. יש להמתין להופעת ההודעה <Installation is complete. Changes will be effective after the main power is turned OFF and ON.‎>.
אם ההודעה <The feature required for installation is not present.‎> מוצגת, הפעל את הפונקציות הדרושות להפעלת האפשרות, ולאחר מכן רשום שוב את מפתח הרישיון.
6
בחר <Close>.
7
הפעל מחדש את המכשיר.
6X94-078