שיפור היעילות

להלן כמה פעולות פשוטות שתוכל לבצע כדי לייעל משימות מסובכות.
הדפסת תמונות ישירות מהתקן זיכרון USB
ניהול מרחוק באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
חבר התקן זיכרון USB למכשיר זה, ותוכל להדפיס תמונות ומסמכים ישירות ללא שימוש במחשב. תוכל גם להציג תצוגה מקדימה של JPEG ותמונות אחרות לפני שתדפיס, כדי למנוע בזבוז נייר.
ממשק המשתמש המרוחק מאפשר לנהל הרבה דברים מהמחשב, והכול ללא צורך לגשת אל המכשיר. קבע הגדרות והתעדכן בסטטוס המכשיר באמצעות ממשק דפדפן אינטרנט אינטואיטיבי וברור, שתוכל ללמוד מיד. חסוך זמן ואנרגיה לטובת משימות מלבד הטיפול במכשיר.
קביעה מהירה של הגדרות הדפסה עם הפעלה אינטואיטיבית
תוכל לקבוע בקלות את פריסת הדף וכן את מיקום הכריכה, מעבר בין הדפסה חד-צדדית לדו-צדדית וכדומה, באופן אינטואיטיבי מתמונת התצוגה המקדימה במנהל המדפסת. הפעולה הפשוטה בלחיצה מאפשרת קביעה נוחה של הגדרות ולראות כיצד הן מוחלות.
6X94-06U