ניהול המכשיר ממחשב (Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק))

באמצעות דפדפן אינטרנט להפעלת המכשיר מרחוק ניתן לבדוק את המסמכים הממתינים להדפסה או את מצב המכשיר. ניתן גם לקבוע הגדרות שונות. ניתן לעשות זאת מבלי לקום מהשולחן, וכך ניהול המערכת נעשה קל יותר. למידע נוסף על דרישות המערכת של ממשק המשתמש המרוחק, ראה סביבת המערכת.
הפונקציות של ממשק המשתמש המרוחק
היסודות של ממשק המשתמש המרוחק
6X94-04R