פנים המכשיר

מגש מחסניות טונר

התקן את מחסניות הטונר. טען את מחסניות הטונר Y (צהוב), M (מגנטה), C (ציאן), ו-K (שחור) בחריצים מהצד האחורי קדימה, בהתאמה. הליך להחלפת מחסנית הטונר
6X94-01F