חלקים ותפקידיהם

סעיף זה מתאר את חלקי המכשיר (חיצוניים, קדמיים, אחוריים ופנימיים) ואת אופן הפעולה שלהם. בנוסף לתיאור חלקי המכשיר המשמשים לפעולות בסיסיות, כגון טעינת נייר והחלפת מחסניות טונר, סעיף זה מתאר גם את המקשים בלוח ההפעלה והצג. קרא סעיף זה כדי לקבל טיפים על אופן השימוש הנכון במכשיר.
6X94-01A