מגש רב-תכליתי

מכווני נייר

כוונן את מכווני הנייר בדיוק לרוחב של הנייר הנטען, כדי להבטיח הזנה של הנייר ישר לתוך המכשיר. לחץ על ידית שחרור הנעילה המסומנת בחץ באיור, כדי לשחרר את המנעול ולהזיז את מכווני הנייר.

מגש נייר

בעת טעינת נייר, משוך החוצה את מגש הנייר.
6X94-01H