מגירת נייר

מכווני נייר

כוונן את מכווני הנייר בדיוק לגודל של הנייר הנטען, כדי להבטיח הזנה של הנייר ישר לתוך המכונה. לחץ על ידיות שחרור הנעילה המסומנות בחצים באיורים, כדי לשחרר את המנעולים ולהזיז את מכווני הנייר.

ידית שחרור נעילה (להארכת מגירת הנייר)

בעת טעינת נייר בגודל Legal, יש להאריך את מגירת הנייר. לחץ על ידית זו כדי לשחרר את המנעול ולהוציא את מגירת הנייר.
בעת טעינת נייר בגודל Legal
בעת הכנסה של מגירת הנייר לאחר הוצאתה, צדה הקדמי אינו מיושר ביחס למכשיר.
6X94-01J