הפעלת המכשיר מחדש

בהתאם לשינוי פריטי ההגדרה, ייתכן שיהיה עליך להכניס את השינויים לתוקף על ידי הפעלת המכשיר מחדש. סעיף זה מתאר כיצד להפעיל את המכשיר מחדש.

הפעלת המכשיר מחדש על ידי הפעלה מהיחידה הראשית

1
לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי.
ייתכן שכיבוי מלא של המכשיר יימשך זמן מה.
בעת כיבוי המכשיר, הצג או מקש החיסכון בחשמל של לוח ההפעלה נכבים.
2
המתן במשך 10 שניות לפחות לאחר הכיבוי, לאחר מכן לחץ שוב על מתג ההפעלה/כיבוי.
המכשיר יופעל.

הפעלת המכשיר מחדש על ידי הפעלה מרחוק

1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Restart Device] בתפריט השמאלי במסך.
4
בדוק את [Device Status] כדי לוודא שאין פונקציות הנמצאות בתהליך, ולחץ על [Execute].
5
לחץ על [OK].
תהליך הפעלה מחדש מתחיל. התקשורת תישאר מנותקת עד שהיחידה הראשית תופעל מחדש.
6X94-01W