כוונון מיקום ההדפסה

אם הדפסת המסמך סוטה מהמרכז או מהטווח הניתן להדפסה, כוונן את מיקום ההדפסה. ניתן לכוונן את מיקום ההדפסה של כל מקור נייר. ניתן לכוונן את מיקום ההדפסה בטווח ‎-5.0 מ"מ עד ‎+5.0 מ"מ במרווחים של ‏0.1 מ"מ.
בדיקת הכיוון והמרחק לכוונון
בעת כוונון של מיקום ההדפסה, קבע את הכיוון באמצעות "+" ו-"-", ואת המרחק באמצעות "mm". עבור ‎‎<Adjust Vertically (Front Side)‎>‎‎/‎‎<Adjust Vertically (Back Side)‎>‎‎, ציין ערך עם הסימן "+" כדי להזיז את מיקום ההדפסה בכיוון מעלה-מטה. עבור ‎‎<Adjust Horizontally (Front Side)‎>‎‎/‎‎<Adjust Horizontally (Back Side)‎>‎‎, ציין ערך עם הסימן "+" להזזת מיקום ההדפסה בכיוון שמאל-ימין. כדי להזיז בכיוון הנגדי, ציין ערך עם הסימן "-".
‎‎<Adjust Vertically (Front Side)‎>‎‎/‎‎<Adjust Vertically (Back Side)‎>‎‎
‎‎<Adjust Horizontally (Front Side)‎>‎‎/‎‎<Adjust Horizontally (Back Side)‎>‎‎
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Adjustment/Maintenance>‏ <Adjust Image Quality>.
3
בחר <Adjust Print Position>.
4
בחקר את מקור הנייר.
כאשר מותקן מודול הזנת מחסנית אופציונלי, מגירת הנייר שלו מוצגת גם כן.
5
בחר את השילוב של כיוון הכוונון וצד ההדפסה.
6
הגדר ערך כוונון.
7
בחר <Apply‎>.
כוונון מיקום ההדפסה של כל עבודות ההדפסה
ניתן להשתמש ב-<Function Settings> בתפריט ההגדרות בלוח ההפעלה כדי לכוונן את מיקום ההדפסה של כל עבודות ההדפסה, ללא תלות במקור הנייר. ניתן לכוונת את מיקום ההדפסה במרווחים של ‏0.5 מ"מ בין ‏‎-50.0 מ"מ ל-‏‎+50.0 מ"מ. <Offset Short Edge/Offset Long Edge>
6X94-06C