כוונון איכות התמונה

אם תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון, כגון איכות תמונה גרועה, יכולת שכפול לקויה או אי-התאמה בצבעי ההדפסה, נסה לבצע את הכוונונים הבאים.

כוונון אוטומטי של מעבר הדרגתי

אם קיים הבדל בצפיפות או בבהירות של הצבעים בין התדפיסים למסמכי המקור, בצע <Auto Adjust Gradation> כדי לשפר את שכפול הצבעים. כוונון מעבר הדרגתי

תיקון אי-התאמה בצבעי הדפסה

אם הצבעים בתדפיסים נעשים מטושטשים, בצע <Correct Print Color Mismatch>. ייתכן שהגורם לבעיה זו הוא אי-התאמה של צבעים. תיקון אי-התאמה בצבעי הדפסה

כוונון מיקום ההדפסה

ניתן לכוונן את מיקום ההדפסה כאשר התמונה המודפסת מעוותת או שחלק מהתמונה נמצא מחוץ לטווח ההדפסה. כוונון מיקום ההדפסה
6X94-068