חלקי חילוף

סעיף זה מתאר על חלקי החילוף (המוצרים) שבהם נעשה שימוש במכשיר. רכוש את חלקי החילוף ממשווק מורשה של Canon שממנו רכשת את המכשיר. פעל בהתאם לאמצעי הזהירות בעת טיפול חלקי החילוף ואחסונם.
חומרים מתכלים מקוריים
Canon מפתחת כל הזמן חדשנויות טכנולוגיות בטונרים, במחסניות ובחלקים שמיוצרים על ידה, ושנועדו במיוחד לשימוש במדפסות רב-תכליתיות של Canon.
ניתן לחוות את היתרונות של ביצועי הדפסה, נפח הדפסה ופלטים באיכות גבוהה מיטביים, אותם ניתן להשיג באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות החדשות של Canon.לכן, מומלץ להשתמש בחומרים מתכלים מקוריים של Canon במדפסות הרב-תכליתיות של Canon.
כדי לטפל ולאחסן את חלקי החילוף, יש להקפיד על אמצעי הזהירות המופיעים תחת "‏תחילת העבודה" שסופק יחד עם מוצר זה.
ניתן לבדוק את הכמות הנוכחית של חלקי החילוף שנותרו. בדיקת כמות הנותרת של חומרים מתכלים
כדי לשמור על איכות ההדפסה, המכונה מבצעת כיול אוטומטי בהתאם לשינויים בתנאי הסביבה. המכונה יכולה גם לבצע כיול אוטומטי כשמדליקים אותה או כשהיא חוזרת ממצב שינה. במסגרת הכיול נעשה שימוש בטונר, ובהתאם לכך הכיול עלול לגרום לקיצור חיי השירות של מחסניות הטונר.
מחסניות טונר הצבע משמשות אפילו בהדפסה בשחור-לבן. משום כך, שימוש רב בהדפסה שחור-לבן עלול לגרום לירידה במספר העמודים הניתנים להדפסה עבור כל צבע וצבע.
קביעה של זמן כיבוי אוטומטי קצר יותר מהגדרת ברירת המחדל (4 שעות) עשויה לקצר את חיי מחסניות הטונר.

חומרים מתכלים

מחסנית טונר להחלפה

לקבלת איכות הדפסה אופטימלית, מומלץ להשתמש בטונר מקורי של Canon.
טונר מקורי של Canon
משקל
‏Canon Toner T09 Black (שחור)
Canon Toner T09 Yellow (צהוב)
Canon Toner T09 Magenta (מגנטה)
Canon Toner T09 Cyan (תכלת)
כ-2.2 ק"ג
היזהר מטונרים מזויפים
שים לב שקיימים טונרים של Canon מזויפים בשוק. שימוש בטונר מזויף עלול לגרום לאיכות הדפסה גרועה או לביצועים גרועים של המכשיר. Canon אינה אחראית על כל תקלה, תאונה או נזק שנגרמו בשל שימוש בטונר מזויף.
למידע נוסף, ראה global.canon/ctc.
בעת החלפה של מחסניות טונר, ראה החלפת מחסנית הטונר.
6X94-06H