הגבלת התקשורת על ידי שימוש בחומות אש‏

ללא אבטחה הולמת, גורמי צד שלישי לא מורשים יכולים לגשת למחשבים ולמכשירי תקשורת אחרים שמחוברים לרשת. כדי למנוע גישה זאת ללא הרשאה, ציין את ההגדרות למסנן מנה, תכונה שמגבילה את התקשורת למכשירים עם כתובות IP או כתובות MAC שצוינו.
6X94-042