ניהול המכשיר

כדי להפחית אתה סיכונים השונים הקשורים לשימוש במכשיר זה, כגון דליפות של מידע אישי או שימוש לא מורשה בידי גורמי צד שלישי, נדרשים אמצעי אבטחה רציפים ויעילים. מנהל מערכת צריך לנהל הגדרות חשובות, כגון הרשאות גישה והגדרות אבטחה, כדי להבטיח שהשימוש במכשיר נעשה באופן מאובטח.

הגדרת מערכת הניהול הבסיסית

הכנה לסיכונים מרשלנות או שימוש שגוי

הבטחת ניהול יעיל

ניהול התצורה וההגדרות של המערכת

6X94-03U