ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש

ניתן להגביל את התקשורת רק למכשירים עם כתובת IP ספציפית, או לחסום מכשירים עם כתובות IP ספציפיות אך להרשות תקשורת אחרת. ניתן לציין כתובת IP יחידה או טווח של כתובות IP.
למידע נוסף לגבי הפעולות הבסיסיות שיש לבצע במהלך הגדרת המכשיר מממשק משתמש מרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Network Settings]‏  [Firewall Settings].
4
לחץ על [Edit] במסנן כתובת IP שהוגדרה כיעד.
בחר את המסנן שמתאים לכתובת ה-IP שהוגדרה כיעד. כדי להגביל נתונים הנשלחים מהמכשיר למחשב, בחר [Outbound Filter]. כדי להגביל נתונים המתקבלים ממחשב, בחר [Inbound Filter].
5
ציין את ההגדרות לסינון מנות.
בחר את מדיניות ברירת המחדל כדי לאפשר או לדחות את התקשורת של מכשירים אחרים עם המכשיר, וציין כתובות IP כחריגות.
1
בחר בתיבת הסימון [Use Filter] ולחץ על לחצן הבחירה [Reject] או [Allow] עבור [Default Policy].
[Use Filter]
בחר בתיבת הסימון כדי להגביל את התקשורת. נקה את תיבת הסימון כדי להשבית את ההגבלה.
[Default Policy]
בחר את התנאי המוקדם כדי לאפשר או לדחות את התקשורת של מכשירים אחרים עם המכשיר.
[Reject]
בחר להעביר מנות תקשורת רק כאשר הן נשלחות או מתקבלות ממכשירים שכתובות ה-IP שלהם הוזנו ב-[Exception Addresses]. התקשורת עם מכשירים אחרים אסורה.
[Allow]
בחר לחסום מנות תקשורת רק כאשר הן נשלחות או מתקבלות ממכשירים שכתובות ה-IP שלהם הוזנו ב-[Exception Addresses]. התקשורת עם מכשירים אחרים מותרת.
2
ציין כתובות חריגות.
הזן את כתובת ה-IP (או טווח של כתובות IP) בתיבת הטקסט [Address to Register] ולחץ על [Add].
בדוק שאין שגיאות בהזנה
אם כתובות IP הוזנו באופן שגוי, ייתכן שלא תוכל לגשת למכשיר מממשק המשתמש המרוחק, ובמקרה כזה עליך להגדיר <IPv4 Address Filter> או <IPv6 Address Filter> כ-<Off>.
<IPv4 Address Filter>
<IPv6 Address Filter>
טופס הזנה לכתובות IP
תיאור
דוגמה
הזנת כתובת יחידה
IPv4:
תחום מספרים מופרדים בנקודות.
192.168.0.10
IPv6:
תחום תווים אלפאנומריים מופרדים בנקודותיים.
fe80::10
ציון טווח כתובות
הוסף מקף בין הכתובות.
192.168.0.10-192.168.0.20
ציון טווח כתובות עם קידומת
הזן את הכתובת ולאחריה לוכסן ומספר המציין את אורך הקידומת.
192.168.0.32/27

fe80::1234/64
כאשר [Reject] נבחר למסנן יוצא
לא ניתן לסנן מנות יוצאות של שידור לקבוצה ושידור רגיל.
מחיקת כתובת IP מהחריגות
בחר כתובת IP ולחץ על [Delete].
3
לחץ על [OK].
6
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
שימוש בלוח ההפעלה
ניתן גם להפעיל או להשבית סינון כתובות IP מתוך <Menu> במסך Home (בית).
<IPv4 Address Filter>
<IPv6 Address Filter>
6X94-043