הגדרת הרשאות גישה

כדי להגן על המכשיר מפני גישה לא מורשית, הרשה רק למשתמשים עם הרשאות גישה להשתמש במכשיר. הרשאות גישה מוגדרות בנפרד למנהלי מערכת, משתמשים כלליים וממשק המשתמש המרוחק. כאשר מוגדרות זכויות, המשתמש חייב להזין מזהה וקוד PIN כדי להדפיס או כדי לשנות הגדרות.
הגדר חשבון עם הרשאות גישה מלאות שנקרא "מזהה מנהל מערכת" למנהל מערכת. רישום חשבון שנקרא "מזהה מחלקה" מאפשר לנהל משתמשים כלליים. באמצעות מזהה מחלקה, ניתן להגדיר PIN לשימוש במכשיר זה וכן כדי לעקוב אחר מספר הדפים שהודפסו לכל מזהה מחלקה. כמו כן, על ידי הגדרת PIN גישה לממשק משתמש מרוחק, ניתן להגביל את השימוש של ממשק המשתמש המרוחק.
System Manager ID
מזהה מנהל המערכת הוא חשבון עם הרשאות גישה מלאות. אם תציין מזהה מנהל מערכת, עליך להיכנס למכשיר באמצעות פרטי מזהה מנהל המערכת כדי לגשת לפריטים הדורשים הרשאות של מנהל מערכת, כגון <Network> ו-<Management Settings>. אנחנו ממליצים להגדיר ולרשום את מזהה מנהל המערכת. אחרת, כל אחד יוכל לשנות את הגדרות המכשיר. ניתן לרשות מזהה מנהל מערכת אחד בלבד. הגדרת המזהה וה-PIN של מנהל המערכת
מזהה מחלקה (Department ID Management)
ניתן לציין הרשאות גישה למשתמש (או קבוצת משתמשים) על ידי רישום מזהה מחלקה. ניתן לרשום מספר מזהים של מחלקות. אם משתמש מנסה להפעיל את המכשיר כאשר מזהי מחלקות מופעלים, מסך הכניסה מוצג והמשתמש צריך להזין את מזהה המחלקה ואת ה-PIN שלו כדי להשתמש במכשיר. ניתן לאסוף מידע, כגון כמה דפים הודפסו לכל מזהה מחלקה. הגדרת ניהול מזהה מחלקה
PIN של ממשק משתמש מרוחק (Remote UI Access PIN)
זהו PIN לשימוש של ממשק המשתמש המרוחק. רק משתמשים שיודעים את ה-PIN יכולים לגשת לממשק המשתמש המרוחק. הגדרת PIN של Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
6X94-03W