הגדרת PIN של Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)

ניתן להגדיר PIN לגישה לממשק המשתמש המרוחק. לכל המשתמשים יש PIN משותף.
כאשר ניהול מזהי מחלקות מופעל, לא נדרשת כאן הגדרה. הגדרת ניהול מזהה מחלקה
1
בחר <Menu‎> במסך Home‎. ‏המסך Home
2
בחר <Management Settings‎>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. ‏כניסה למכשיר
3
בחר <License/Other>‏ <Remote UI Settings>‏ <Restrict Access>.
4
בחר <On‎>.
5
ציין את ה-PIN לגישה Remote UI (ממשק משתמש מרוחק).
הזן PIN ובחר <Apply>.
מוצג מסך האישור. הזן שוב את ה-PIN כדי לאשר.
לא ניתן לרשום PIN שמורכב מאפסים בלבד, כגון "00" או "0000000."
אל תשכח את ה-PIN. אם שכתח את ה-PIN, השתמש בהליך המתואר לעיל כדי להגדיר PIN חדש.
אם מבוצע אתחול של <Management Settings>
ה-PIN לגישה ל-Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) גם מאותחל. לאחר אתחול, אפס את ה-PIN. ‏‎<Initialize Menu>‎
6X94-040