הדפסה באמצעות AirPrint

אפשר להדפיס מ-iPad, ‏iPhone, ‏iPod touch או Mac ללא שימוש במנהל התקן של מדפסת.
דרישות מערכת
מכשיר אחד ממכשירי Apple הבאים נדרש כדי להדפיס באמצעות AirPrint.
iPad (כל הדגמים)
iPhone‏ (3GS ואילך)
iPod touch (דור שלישי ואילך)
Mac ‏(Mac OS X 10.7 ואילך)*
*OS X v10.9 ואילך בעת שימוש בחיבור USB
סביבת הרשת
אחת מהסביבות הבאות נדרשת.
סביבה שבה מכשיר Apple והמכשיר מחובר לאותו LAN
סביבה שבה מכשיר Apple והמכשיר מחוברים ישירות
סביבה שבה מחשב Mac מחובר למכשיר באמצעות USB
להדפסה, יש להגדיר את <Use IPP Printing> כ-<On>. שינוי ההגדרות של פונקציות זמינות עם AirPrint‏

הדפסה מ-iPad, ‏iPhone או iPod touch

1
ודא שהמכשיר מופעל ומחובר למכשיר Apple.
להסבר כיצד לוודא, ראה הגדרת סביבת הרשת.
למידע על החיבור הישיר, ראה חיבור ישיר (מצב נקודת גישה).
2
מהיישום שמותקן במכשיר Apple, הקש על כדי להציג את אפשרויות התפריט.
3
הקש [הדפס].
4
בחר מכשיר זה תחת [מדפסת].
המדפסות שמחוברות לרשת מוצגות כאן. בחר במכשיר זה בשלב זה.
המסך לבחירת מכשיר זה תחת [מדפסת] אינו מוצג ביישומים שאינם תומכים ב-AirPrint. לא ניתן להדפיס באמצעות יישומים אלה.
5
ציין את הגדרות ההדפסה בהתאם לצורך.
ההגדרות וגודלי הנייר הזמינים משתנים בהתאם ליישום שבשימוש.
6
הקש [הדפס].
ההדפסה תתחיל.
בדיקת מצב ההדפסה
במהלך ההדפסה, לחץ על לחצן הבית של התקן Apple פעמיים הקש [הדפס].

הדפסה מ-Mac

1
ודא שהמכשיר מופעל ושהוא מחובר למחשב ה-Mac.
להסבר כיצד לוודא, ראה הגדרת סביבת הרשת.
2
הוסף את המכשיר ל-[העדפות המערכת]‏ [מדפסות וסורקים].
אם המכשיר כבר נוסף, אין צורך בפעולה זאת.
3
פתח מסמך ביישום והצג את תיבת הדו-שיח של הדפסה.
אופן ההצגה של תיבת הדו-שיח של הדפסה שונה בכל יישום. למידע נוסף, עיין במדריכים של היישומים שבהם אתה משתמש.
4
בחר את המכשיר בתיבת הדו-שיח של הדפסה.
המדפסות שמחוברות ל-Mac מוצגות. בחר במכשיר זה בשלב זה.
5
ציין את הגדרות ההדפסה בהתאם לצורך.
ההגדרות וגודלי הנייר הזמינים משתנים בהתאם ליישום שבשימוש.
6
לחץ על [הדפס].
ההדפסה תתחיל.
6X94-03J