הגדרת סביבת הרשת

בעת חיבור המכשיר לרשת תקשורת מקומית (LAN) קווית או אלחוטית, עליך להגדיר כתובת IP ייחודית לרשת שנבחרה. בחר 'קווית' או 'אלחוטית' בהתאם לסביבת התקשורת ולהתקני הרשת שלך. לגבי הגדרות ספציפיות של כתובת IP, צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט או מנהל הרשת שלך.
אם המכשיר מחובר לרשת שאינה מאובטחת, המידע האישי שלך עלול לדלוף לצד שלישי.
המכשיר לא יכול להיות מחובר לרשתות LAN קוויות ואלחוטיות באותה העת.
למכשיר לא מצורף נתב או כבל LAN. הכן אותם לפי הצורך.
למידע נוסף לגבי התקני הרשת שלך, עיין במדריכים של ההתקנים או צור קשר עם היצרן.

לפני שתתחיל

כדי לחבר את המכשיר שלך לרשת, בצע שלבים אלה.
בדוק את הגדרות המחשב שלך.
ודא שהמחשב מחובר לרשת כראוי. למידע נוסף, עיין במדריכים של ההתקנים שבהם אתה משתמש, או צור קשר עם יצרני ההתקנים.
ודא שהגדרת הרשת במחשב הושלמה. אם הרשת לא הוגדרה כראוי, לא תוכל להשתמש במכשיר ברשת, גם אם תבצע את שאר ההליך המוצג למטה.
בהתאם לרשת, ייתכן שתצטרך לשנות את ההגדרות של שיטת התקשורת או את סוג רשת ה- Ethernet‏ (קביעת תצורת הגדרות ה-Ethernet‏). למידע נוסף, צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט או מנהל הרשת שלך.
כדי להתחבר לרשת IEEE 802.1X, ראה קביעת התצורה של הגדרות אימות IEEE 802.1‏x‏.
בחר רשת LAN קווית או אלחוטית.
התחבר לרשת LAN קווית או אלחוטית.
המשך לסעיף שעוסק בהגדרה שבחרת בשלב 2.
חיבור ל-LAN קווי
חיבור ל-LAN אלחוטי
הגדר את כתובת ה-IP כנדרש.
בעת הרכישה, המכשיר מוגדר להקצאה אוטומטית של כתובת IP. שנה הגדרה זו אם תרצה להשתמש בכתובת IP ספציפית. הגדרת כתובות IP‏
6X94-006