ניהול המכשיר באמצעות שליטה מרחוק

ניתן להשתמש בממשק המשתמש המרוחק באמצעות דפדפן בטלפון חכם או בטאבלט. תוכל לאשר את מצב המכשיר או לבצע הגדרות שונות ממכשיר נייד. שים לב שמסך ממשק המשתמש המרוחק עשוי שלא להופיע כראוי בחלק מהמכשירים והסביבות.

הפעלת ממשק המשתמש המרוחק ממכשירים ניידים

הזן את כתובת ה-IP של המכשיר בדפדפן או הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. לפני ההפעלה, אשר את כתובת ה-IP שהוגדרה למכשיר (הצגת הגדרות הרשת). אם היא לא ידועה, שאל את מנהל הרשת.
1
הפעל את דפדפן האינטרנט של המכשיר הנייד.
2
הזן "http://<the IP address of the machine>/" בעמודה להזנת הכתובת.
אם ברצונך להשתמש בכתובת IPv6, הקף את כתובת ה-IPv6 בסוגריים מרובעים.
דוגמה: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/‎
בגרסה לטלפון חכם של ממשק המשתמש המרוחק, חלק מהפריטים המוצגים מושמטים. אם ברצונך לאשר את כל הפריטים, השתמש בגרסה למחשב.
6X94-03S