התקנת מנהלי התקנים

התקן את מנהלי ההתקנים והתוכנות הקשורות במחשב שלך.
1
בצע את ההכנות הדרושות לפני שתמשיך בהתקנה.
התקן מראש את המכשירים האופציונליים ביחידה הראשית. ציוד אופציונלי
אם המכשיר מגיע עם CD-ROM/DVD-ROM, הכנס את ה-CD-ROM/DVD-ROM לכונן המחשב.
באפשרותך להוריד את התוכנה ואת מנהלי ההתקנים שבהם אתה עומד להשתמש מאתר האינטרנט של Canon (https://global.canon/).
כאשר גירסאות חדשות של מנהלי התקנים ותוכנות יהיו זמינות, הן יועלו לאתר האינטרנט של Canon. תוכל להוריד אותן אם יהיה צורך, לאחר בדיקת דרישות המערכת שלהם.
בהתאם לתנאי הסביבה והמכשיר שלך, ייתכן שפונקציות מסוימות לא יהיו זמינות.
חלק ממנהלי ההתקנים לא ייתמכו, בהתאם למערכת ההפעלה שלך. למידע נוסף אודות ההתקנים הנתמכים על-ידי מערכת ההפעלה העדכנית ביותר, בקר באתר האינטרנט של Canon.
2
המשך בהתקנה.
למידע נוסף לגבי הליך ההתקנה, עיין במדריכים של מנהלי ההתקנים והתוכנות שבהם אתה עתיד להשתמש.
לא ניתן להתקין מנהלי התקנים אם שליחה וקבלה של כתובת IP אסורה ב-[Firewall Settings]. למידע נוסף, ראה ציון כתובות IP בהגדרות של חומת אש.
אם במחשב שבו מנהלי ההתקנים מותקנים תושבת שליחה או קבלה של כתובת IP על ידי [Firewall Settings], לא ניתן יהיה להמשיך ולהדפיס ממחשב זה.
6X94-018