Pantalla <Monitor d'estat>

En seleccionar <Monitor estat>, es mostra una pantalla en què podeu comprovar el progrés dels documents, així com l'estat de l'equip i la informació de les opcions de xarxa.

<Informació d'error/Notificació>

Mostra els detalls de qualsevol error que s'hagi produït. Per obtenir més informació, vegeu "Resolució de problemes (FAQ)" al manual en línia al lloc web.

<Informació del dispositiu>

Mostra l'estat de l'equip.
<Informació de paper>
Mostra si hi ha paper carregat en cada origen de paper.
<Informació del cartutx>
Mostra la quantitat restant als cartutxos de tòner. Altres parts internes poden arribar al final de la seva vida útil abans que el tòner s'esgoti.
<Ús memòria per impressió segura>
Mostra la quantitat de memòria que s'utilitza actualment per desar dades de documents protegits. Impressió d'un document protegit per un PIN (Impressió segura)
<Informació de versió>
Mostra la informació sobre la versió del firmware.
<Número de sèrie>
Mostra el número de sèrie de l'equip.

Estat i registres de documents impresos i rebuts

Mostra l'estat actual de l'element seleccionat. A l'exemple següent apareix la pantalla <Treball d'impressió>.

<Informació de xarxa>

Mostra la configuració de xarxa, com ara l'adreça IP de l'equip, i l'estat, com ara l'estat de la comunicació LAN sense fil. Visualització de les opcions de xarxa

Adreça IP

Mostra l'adreça IPv4 de l'equip.
Podeu establir si cal mostrar l'adreça IP a la pantalla <Monitor d'estat> seleccionant <Mostrar adreça IP>. <Mostrar adreça IP>

<Treure disp.mem.> 

S'utilitza per treure de manera segura un dispositiu de memòria USB. Això només es mostra quan un dispositiu de memòria USB està connectat a l'equip. Extracció del dispositiu de memòria USB
6X8Y-021