Visualització de les opcions de xarxa

L'adreça IP no està correctament configurada si apareix com a "0.0.0.0".
La connexió de l'equip a un concentrador de commutació o un pont pot provocar un error de connexió fins i tot quan l'adreça IP està configurada correctament. Aquest problema es por solucionar establint un determinat interval abans que l'equip comenci a comunicar-se. Configuració d'un temps d'espera per connectar-se a una xarxa
Es pot imprimir una llista de les opcions de xarxa actuals. Llista de dades de l'usuari / llista de dades de l'administrador del sistema

Visualització de les opcions d'IPv4

<Monitor estat>  <Informació de xarxa>  <IPv4>  Seleccioneu l'opció per veure  Comproveu les opcions

Visualització de les opcions d'IPv6

<Monitor estat>  <Informació de xarxa>  <IPv6> Seleccioneu l'opció per veure  Comproveu les opcions

Visualització de l'adreça MAC per a la LAN amb cable

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Preferències>  <Xarxa>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
3
Seleccioneu <Opcions del controlador Ethernet>.
Es mostra l'adreça MAC.

Visualització de l'adreça MAC i informació per a la LAN sense fil

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Preferències>  <Xarxa>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
3
Seleccioneu <Opcions de LAN sense fil>.
4
Llegiu el missatge que es mostra i seleccioneu <Acceptar>.
5
Seleccioneu <Informació de connexió>.
6
Seleccioneu l'opció que vulgueu veure.
Visualització de la informació de seguretat
Per veure la informació de WEP i WPA/WPA2-PSK, seleccioneu <Opcions de seguretat>.
Visualització des de la pantalla <Monitor d'estat>
<Estat de LAN sense fil> i <Info. d'errors més recents> es poden visualitzar des de <Monitor d'estat>.
<Monitor estat>  <Informació de xarxa>  <Tipus de connexió de xarxa>  Seleccioneu l'opció que vulgueu veure
6X8Y-00R