Tauler de control

L'angle del tauler de control es pot ajustar. Ajusteu-lo a l'angle que sigui més còmode per visualitzar el tauler. Ajust de l'angle

Pantalla

Podeu veure el progrés de l'equip i els estats d'error. La pantalla també és un tauler tàctil, de manera que podeu especificar opcions si la toqueu directament.
Pantalles bàsiques
Funció bàsica

Tecla Volum de so

Premeu-la per ajustar el volum. Configuració dels sons

Tecla d'estalvi d'energia

Premeu-la per posar l'equip en mode repòs. La tecla s'il·lumina en verd quan l'equip es troba en el mode repòs. Torneu a prémer la tecla per sortir del mode repòs. Entrada en mode repòs

Indicador de dades

Parpelleja mentre s'està duent a terme una operació com ara una transmissió de dades o una impressió. S'il·lumina quan hi ha documents en espera de ser processats.

Indicador d'error

Parpelleja o s'il·lumina quan es produeix algun error, com ara un encallament de paper.

Tecla Inici

Premeu-la perquè es mostri la pantalla Inici, que permet accedir al menú de configuració i a funcions com ara la impressió des d'un dispositiu de memòria i la impressió segura.
Pantalla Inici
Personalització de la pantalla Inici

Tecla Stop (Aturar)

Premeu-la per cancel·lar la impressió i altres operacions.

NFC (Comunicació de camp proper) marqueu

També podeu dur a terme funcions, com ara la impressió, si agiteu sobre aquesta marca un dispositiu mòbil amb Canon PRINT Business instal·lat. Connexió amb dispositius mòbils
Ajust de l'angle
Si us costa visualitzar la pantalla del tauler tàctil, ajusteu l'angle del tauler de control.
6X8Y-01K