Desament d'una mida de paper personalitzada

Podeu desar fins a tres mides de paper personalitzades que feu servir amb més freqüència.
1
Seleccioneu <Opcions paper> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Desar paper personal.>.
3
Seleccioneu el número de registre.
Eliminació d'una opció
Seleccioneu el número registrat i premeu <Eliminar>  <Sí>.
4
Especifiqueu la longitud dels costats <X> i <Y>.
Seleccioneu <X> o <Y> i introduïu la longitud de cada costat amb les tecles numèriques.
Canvi del nom de visualització d'un número de registre
Premeu <Nom>, introduïu el nom de visualització i premeu <Aplicar>.
5
Seleccioneu <Aplicar>.
Configuració de la mida personalitzada desada
Les mides de paper desades d'acord amb el procediment anterior es poden recuperar quan se selecciona <Personalitzat> a la pantalla de selecció de la mida de paper per al calaix de paper o la safata multiús.
6X8Y-02J