Càrrega de paper al calaix

Carregueu el paper que utilitzeu normalment al calaix de paper. Si voleu imprimir en paper que no estigui carregat al calaix de paper, carregueu el paper a la safata multiús. Càrrega de paper a la safata multiús
Quan utilitzeu paper de mida A5, consulteu Càrrega de paper de mida personalitzada i carregueu-lo en orientació horitzontal. En carregar paper en orientació vertical, seguiu els passos indicats a Càrrega de paper de mida estàndard.
Orientació horitzontal
Orientació vertical
Quan carregueu paper al mòdul d'alimentació per calaixos opcional, seguiu el procediment que es descriu a continuació.

Càrrega de paper de mida estàndard

Per carregar paper la mida del qual es trobi a les marques de mida de paper del calaix de paper, utilitzeu el procediment següent. En el cas de paper la mida del qual no es trobi a les marques de mida de paper, consulteu Càrrega de paper de mida personalitzada.
1
Aixequeu la part frontal per treure el calaix de paper fins que s'aturi.
2
Ajusteu les posicions de les guies de paper a la mida de paper que vulgueu fer servir.
Mentre premeu la palanca de desbloqueig, moveu la guia de paper per alinear la projecció amb la marca de mida de paper apropiada.
Quan carregueu paper de mida Legal
Premeu la palanca de desbloqueig i esteneu el calaix de paper.
3
Carregueu el paper de manera que la vora de la pila de paper s'alineï amb la guia de paper de la part frontal del calaix de paper.
Carregueu el paper amb la cara d'impressió cap amunt.
Airegeu la pila de paper i feu-li uns copets en una superfície plana per alinear-ne les vores.
Quan carregueu el paper, vigileu de no sobrepassar la línia de límit de càrrega
Assegureu-vos que la pila de paper no sobrepassi la línia de límit de càrrega (). Si carregueu massa paper es podria encallar.
Si carregueu paper amb un logotip, consulteu Càrrega de paper preimprès.
4
Introduïu el calaix de paper a l'equip.
Quan introduïu el calaix de paper amb <Notificar comprovació opcions paper> establert en <Activat> es mostra una pantalla de confirmació. <Notificar comprovació opcions paper>
Quan carregueu paper de mida Legal
Quan s'insereix el calaix de paper desplegat, la part frontal del calaix no queda alineada amb l'equip.
»
Seguiu amb Especificació de la mida i el tipus de paper al calaix de paper
En canviar la mida o el tipus de paper
Les opcions predeterminades de fàbrica per a la mida i el tipus de paper són <A4> i <Normal 2>, respectivament. Si carregueu paper d'una altra mida o tipus a l'equip, assegureu-vos de canviar les opcions. Si no canvieu les opcions, l'equip no podrà imprimir correctament.
Impressió al revers d'un paper imprès (impressió manual a doble cara)
Podeu imprimir al revers d'un document imprès. Aplaneu els rebrecs del paper imprès i inseriu-lo al calaix de paper o a la safata multiús (Càrrega de paper a la safata multiús), amb la cara d'impressió cap amunt (i la cara prèviament impresa cap avall).
Quan utilitzeu la safata multiús, carregueu un full de paper cada vegada que imprimiu.
Només es pot fer servir paper que s'hagi imprès amb aquest equip.
No podeu imprimir a la cara en què s'ha imprès prèviament.
Si les impressions semblen descolorides, establiu l'origen del paper en <Activat> a <Impr. revers manual (només 2 cares)>. <Impr. revers manual (només 2 cares)>
Si feu servir paper de mida A5, pot ser que el revers no s'imprimeixi correctament.

Càrrega de paper de mida personalitzada

Per carregar paper de mida personalitzada o un altre paper la mida del qual no es trobi a les marques de mida de paper del calaix de paper, utilitzeu el procediment següent.
1
Aixequeu la part frontal per treure el calaix de paper fins que s'aturi.
2
Separeu les guies de paper.
Premeu la palanca de desbloqueig per fer lliscar les guies de paper cap a fora.
En carregar paper d'una mida més gran que A4
Premeu la palanca de desbloqueig i esteneu el calaix de paper.
3
Carregueu el paper de manera que la vora de la pila de paper s'alineï amb la part posterior del calaix de paper.
Carregueu el paper amb la cara d'impressió cap amunt.
Airegeu la pila de paper i feu-li uns copets en una superfície plana per alinear-ne les vores.
Quan carregueu el paper, vigileu de no sobrepassar la línia de límit de càrrega
Assegureu-vos que la pila de paper no sobrepassi la línia de límit de càrrega (). Si carregueu massa paper es podria encallar.
Si carregueu sobres o paper amb un logotip, consulteu Càrrega de paper preimprès.
4
Alineeu les guies de paper amb les vores del paper.
Premeu la palanca de desbloqueig i feu lliscar les guies de paper cap a dins fins que estiguin ben alineades amb les vores del paper.
Alineeu les guies de paper correctament amb les vores del paper
Si les guies de paper estan massa separades o massa juntes es poden produir errors d'alimentació o encallaments de paper.
5
Introduïu el calaix de paper a l'equip.
Quan introduïu el calaix de paper amb <Notificar comprovació opcions paper> establert en <Activat> es mostra una pantalla de confirmació. <Notificar comprovació opcions paper>
En carregar paper d'una mida més gran que A4
Quan s'insereix el calaix de paper desplegat, la part frontal del calaix no queda alineada amb l'equip.
»
Seguiu amb Especificació de la mida i el tipus de paper al calaix de paper
En canviar la mida o el tipus de paper
Les opcions predeterminades de fàbrica per a la mida i el tipus de paper són <A4> i <Normal 2>, respectivament. Si carregueu paper d'una altra mida o tipus a l'equip, assegureu-vos de canviar les opcions. Si no canvieu les opcions, l'equip no podrà imprimir correctament.
Impressió al revers d'un paper imprès (impressió manual a doble cara)
Podeu imprimir al revers d'un document imprès. Aplaneu els rebrecs del paper imprès i inseriu-lo al calaix de paper o a la safata multiús (Càrrega de paper a la safata multiús), amb la cara d'impressió cap amunt (i la cara prèviament impresa cap avall).
Quan utilitzeu la safata multiús, carregueu un full de paper cada vegada que imprimiu.
Només es pot fer servir paper que s'hagi imprès amb aquest equip.
No podeu imprimir a la cara en què s'ha imprès prèviament.
Si les impressions semblen descolorides, establiu l'origen del paper en <Activat> a <Impr. revers manual (només 2 cares)>. <Impr. revers manual (només 2 cares)>
Si feu servir paper de mida A5, pot ser que el revers no s'imprimeixi correctament.
6X8Y-027