Càrrega de paper a la safata multiús

Si voleu imprimir en paper que no estigui carregat al calaix de paper, carregueu el paper a la safata multiús. Carregueu el paper que utilitzeu normalment al calaix de paper. Càrrega de paper al calaix
Assegureu-vos d'introduir el calaix de paper
L'equip només imprimeix quan el calaix de paper s'ha introduït, encara que hi hagi paper carregat a la safata multiús. Si proveu d'imprimir sense haver introduït el calaix de paper es mostra un missatge d'error.
En carregar paper de mida A5
En configurar la mida del paper, assegureu-vos també d'establir l'orientació del paper actual. Especificació de la mida i el tipus de paper a la safata multiús
Orientació horitzontal
Orientació vertical
1
Obriu la tapa.
Sosteniu els dos costats de la tapa per obrir-la.
2
Traieu la safata de paper.
3
Separeu les guies de paper.
Premeu la palanca de desbloqueig per fer lliscar les guies de paper cap a fora.
4
Introduïu el paper a la safata multiús fins al final.
Carregueu el paper amb la cara d'impressió cap amunt.
Airegeu la pila de paper i feu-li uns copets en una superfície plana per alinear-ne les vores.
Quan carregueu el paper, vigileu de no sobrepassar la línia de límit de càrrega
Assegureu-vos que la pila de paper no sobrepassi la línia de límit de càrrega (). Si carregueu massa paper es podria encallar.
Si carregueu sobres o paper amb un logotip, vegeu Càrrega de sobres o Càrrega de paper preimprès.
5
Alineeu les guies de paper amb les vores del paper.
Feu lliscar les guies de paper cap a dins fins que estiguin ben alineades amb les vores del paper.
Alineeu les guies de paper correctament amb les vores del paper
Si les guies de paper estan massa separades o massa juntes es poden produir errors d'alimentació o encallaments de paper.
»
Seguiu amb Especificació de la mida i el tipus de paper a la safata multiús
Impressió al revers d'un paper imprès (impressió manual a doble cara)
Podeu imprimir al revers d'un document imprès. Aplaneu els rebrecs del paper imprès i inseriu-lo al calaix de paper (Càrrega de paper al calaix) o a la safata multiús, amb la cara d'impressió cap amunt (i la cara prèviament impresa cap avall).
Quan utilitzeu la safata multiús, carregueu un full de paper cada vegada que imprimiu.
Només es pot fer servir paper que s'hagi imprès amb aquest equip.
No podeu imprimir a la cara en què s'ha imprès prèviament.
Si les impressions semblen descolorides, establiu l'origen del paper en <Activat> a <Impr. revers manual (només 2 cares)>. <Impr. revers manual (només 2 cares)>
Si feu servir paper de mida A5, pot ser que el revers no s'imprimeixi correctament.
6X8Y-028