Ajust de la posició d'impressió

Si un document s'imprimeix descentrat o fora de l'espai d'impressió, ajusteu la posició d'impressió. Podeu ajustar la posició d'impressió per a cada origen del paper. Podeu ajustar la posició d'impressió en l'interval -5,0 mm a +5,0 mm en increments de 0,1 mm.
Comprovació de la direcció i la distància que vulgueu ajustar
En ajustar la posició d'impressió, especifiqueu la direcció mitjançant "+" i "-" i la distància en "mm". Per a <Ajustar verticalment (Anvers)>/<Ajustar verticalment (Revers)>, especifiqueu un valor amb un signe "+" per canviar la posició d'impressió de dalt a baix. Per a <Ajustar horitzontalm. (Anvers)>/<Ajust. horitzontal. (Revers)>, especifiqueu un valor positiu per canviar la posició d'impressió d'esquerra a dreta. Per canviar en la direcció oposada, especifiqueu un valor negatiu.
<Ajustar verticalment (Anvers)>/<Ajustar verticalment (Revers)>
<Ajustar horitzontalm. (Anvers)>/<Ajust. horitzontal. (Revers)>
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge>.
3
Seleccioneu <Ajustar la posició d'impressió>.
4
Seleccioneu l'origen de paper.
Quan està instal·lat el mòdul d'alimentació per calaixos opcional, també es mostra el seu calaix de paper.
5
Seleccioneu la combinació de direcció de l'ajust i costat d'impressió.
6
Establiu un valor d'ajust.
7
Seleccioneu <Aplicar>.
Ajust de la posició d'impressió per a tots els treballs d'impressió
Podeu utilitzar <Opcions de funció> al menú d'opcions del tauler de control per ajustar la posició d'impressió per a tots els treballs d'impressió, independentment de l'origen del paper. La posició d'impressió es pot ajustar en increments de 0,5 mm entre -50,0 mm i +50,0 mm. <Desplaçar costat curt/Desplaçar costat llarg>
6X8Y-06C