Ajust de la qualitat d'imatge

Si els resultats de la impressió no són satisfactoris, com ara una baixa qualitat d'imatge, una reproducció deficient o diferències en els colors de la impressió, utilitzeu aquests ajusts.

Ajust auto de gradació

Si la densitat o la brillantor dels colors de les impressions i dels originals són diferents, realitzeu l'<Ajust autom. gradació> per millorar la reproducció dels colors. Ajust de la gradació

Corregir diferència de color en imprimir

Si els colors de les impressions es mostren borrosos, utilitzeu l'opció <Corregir diferència color d'impressió>. Aquest problema potser és degut a una diferència de color. Correcció de la "diferència de color a les impressions"

Ajusteu la posició d'impressió

Podeu ajustar la posició d'impressió quan la imatge impresa està inclinada o part de la imatge és fora de l'espai d'impressió. Ajust de la posició d'impressió
6X8Y-068