Restricció de la comunicació mitjançant tallafocs

Sense la seguretat adequada, pot haver persones no autoritzades que accedeixin als ordinadors i a altres dispositius de comunicació connectats a una xarxa. Per evitar aquest accés no autoritzat, especifiqueu les opcions per al filtre de paquets, una funció que limita la comunicació als dispositius amb adreces IP o adreces MAC especificades.
6X8Y-042