Restricció de la impressió des d'un ordinador

Podeu reduir dràsticament els riscos de filtració d'informació si limiteu els documents que es poden imprimir des d'un ordinador als que s'imprimeixen mitjançant la impressió segura (Impressió d'un document protegit per un PIN (Impressió segura)).
<Menú>  <Opcions de funció>  <Impressió segura>  <Restringir treb.impressora>  <Activat> <Aplicar>  <Acceptar>  Reinicieu l'equip
6X8Y-04H