Configuració de la data i l'hora

Establiu la data i l'hora de l'equip. La data i l'hora es fan servir com a referència per a les funcions en què s'especifica el temps i, per tant, cal establir-les amb precisió.

Configuració de la zona horària

Si es canvia la configuració de la zona horària, els valors establerts a <Ajusts de data/hora actuals> també canviaran de la manera corresponent.
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Preferències> <Opcions d'energia/de temporitzador> <Ajusts de data/hora> <Zona horària>.
3
Seleccioneu la zona horària.
Què és l'UTC?
L'hora universal coordinada (UTC) es l'estàndard horari principal mitjançant el qual el món regula els rellotges i l'hora. Hi ha diferències horàries segons el país o la zona on s'utilitzi l'equip. La zona horària UTC correcta és necessària per a les comunicacions d'Internet.

Configuració de la data i l'hora actuals

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Preferències> <Opcions d'energia/de temporitzador>  <Ajusts de data/hora actuals>.
3
Introduïu la data i l'hora.
Toqueu el camp d'entrada i introduïu la data i l'hora.
4
Seleccioneu <Aplicar>.
Configureu <Zona horària> abans d'establir la data i l'hora actuals. Si la configuració de <Zona horària> es canvia en un altre moment, la data i l'hora actuals també canviaran de la manera corresponent.
El format de la data i l'hora es pot canviar, respectivament.
<Format de data>
<Format d'hora>

Establiment de l'horari d'estiu

Si l'horari d'estiu està activat, especifiqueu les dates des de la qual i fins la qual està en vigor l'horari d'estiu.
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Preferències> <Opcions d'energia/de temporitzador> <Ajusts de data/hora> <Opcions d'horari d'estiu>.
3
Seleccioneu <Desact.> o <Activat> a <Horari d'estiu>.
Quan trieu <Activat>, seleccioneu <Data d'inici> i <Data de finalització> i establiu el mes i el dia per a cada element. Per establir el dia, especifiqueu "quin dia de quina setmana".
4
Seleccioneu <Aplicar>.
6X8Y-005