Establiment d'adreces IP

Per connectar l'equip a una xarxa cal una adreça IP de xarxa única. Hi ha dues versions d'adreces IP disponibles: IPv4 i IPv6. Configureu aquestes opcions en funció de l'entorn de xarxa. Per utilitzar adreces IPv6, heu de configurar correctament les opcions d'adreça IPv4.
6X8Y-00J