Establiment d'adreces IPv6

Les adreces IPv6 de l'equip es poden configurar mitjançant Remote UI (IU remot). Abans de configurar adreces IPv6, comproveu la configuració de l'adreça IPv4 (Visualització de les opcions d'IPv4). Per utilitzar adreces IPv6, heu d'establir les opcions correctes d'IPv4. L'equip pot utilitzar les següents adreces IPv6 múltiples:
Tipus
Descripció
Adreça d'enllaç local
Una adreça que només és vàlida en una subxarxa o enllaç i no es pot utilitzar per a la comunicació amb dispositius més enllà d'un encaminador. Una adreça d'enllaç local es configura automàticament quan la funció IPv6 de l'equip està activada.
Adreça manual
Una adreça introduïda manualment. Quan utilitzeu aquesta adreça IP, especifiqueu la longitud del prefix i l'adreça de l'encaminador predeterminat.
Adreça sense estat
Una adreça que es genera automàticament amb l'adreça MAC de l'equip i el prefix de la xarxa indicat per l'encaminador. L'adreça sense estat es descarta quan es reinicia l'equip (o quan s'apaga).
Adreça amb estat
Una adreça amb estat obtinguda d'un servidor DHCP amb DHCPv6.
Per obtenir més informació sobre les funcions bàsiques que es poden realitzar en configurar l'equip des de Remote UI (IU remot), consulteu Configuració de les opcions de menú des de Remote UI (IU remot).
1
Inicieu Remote UI (IU remot) i inicieu la sessió al mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del Portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Seleccioneu [Network Settings]  [IPv6 Settings].
4
Feu clic a [Edit].
5
Seleccioneu la casella [Use IPv6] i configureu les opcions necessàries.
[Use IPv6]
Seleccioneu la casella per activar IPv6 a l'equip. Si no feu servir IPv6, desmarqueu la casella.
[Stateless Address 1]
Seleccioneu la casella si feu servir una adreça sense estat. Si no feu servir una adreça sense estat, desmarqueu la casella.
[Use Manual Address]
Quan vulgueu introduir manualment una adreça IPv6, seleccioneu la casella i introduïu l'adreça IP, la longitud del prefix i l'adreça de l'encaminador predeterminada a les caselles corresponents.
[IP Address]
Introduïu una adreça IPv6. No es poden introduir adreces que comencin amb "ff" (o una adreça multidifusió).
[Prefix Length]
Introduïu un número que indiqui quants bits hi ha disponibles per a l'adreça de xarxa.
[Default Router Address]
Especifiqueu l'adreça IPv6 de l'encaminador predeterminat com calgui. No es poden introduir adreces que comencin amb "ff" (o una adreça multidifusió).
[Use DHCPv6]
Seleccioneu la casella si feu servir una adreça amb estat. Si no feu servir DHCPv6, desmarqueu la casella.
6
Feu clic a [OK].
7
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
Comproveu que les opcions siguin les correctes.
Assegureu-vos que la pantalla de Remote UI (IU remot) es pugui veure al vostre ordinador fent servir l'adreça IPv6 de l'equip. Inici de Remote UI (IU remot)
Selecció d'opcions des del tauler d'operacions
També es pot accedir a les opcions d'IPv6 des de <Menú> a la pantalla Inici. <Opcions d'IPv6>
Un cop canviada l'adreça IP després d'haver instal·lat el controlador d'impressora
Heu d'afegir un port nou. Configuració de ports d'impressora
6X8Y-00L