Configuració de l'adreça IPv4

L'adreça IPv4 de l'equip es pot assignar automàticament mitjançant un protocol d'adreces IP dinàmiques, com ara DHCP, o es pot introduir manualment. Quan connecteu l'equip a una LAN amb cable, assegureu-vos que els connectors del cable LAN estiguin correctament introduïts als ports (Connexió a una LAN amb cable). Si cal, podeu provar la connexió de xarxa.

Configuració de l'adreça IPv4

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Preferències>  <Xarxa>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
3
Seleccioneu <Opcions de TCP/IP>  <Opcions d'IPv4>  <Opcions d'adreça IP>.
4
Configureu les opcions d'adreça IP.
<Obtenció automàtica>
Seleccioneu aquesta opció per assignar una adreça IP automàticament mitjançant el protocol DHCP. Si apareix <Activat>, l'assignació d'adreces automàtica està activada.
<Obtenció manual>
Seleccioneu aquesta opció per configurar les opcions de l'adreça IP introduint manualment una adreça IP. Per seleccionar aquesta opció, cal establir l'opció d'obtenció automàtica en <Desactivat>.
<Revisar opcions>
Seleccioneu aquesta opció si voleu veure les opcions d'adreça IP actuals.
Assignació automàtica d'una adreça IP
1
Seleccioneu <Obtenció automàtica>.
2
Seleccioneu primer <Activat> a <Obtenció automàtica> i, a continuació, <Seleccionar protocol>.
3
Seleccioneu <DHCP>.
Si no voleu utilitzar DHCP/BOOTP/RARP per assignar una adreça IP
Seleccioneu <Desactivat>. Si seleccioneu <DHCP> quan aquest servei no estigui disponible, l'equip perdrà temps i recursos de comunicació en cercar la xarxa per a aquest servei.
4
Comproveu que <IP automàtica> s'hagi establert a <Activat>.
Si s'ha seleccionat <Desactivat>, canvieu-ho per <Activat>.
5
Seleccioneu <Aplicar>.
Les adreces IP assignades mitjançant DHCP prevalen sobre l'adreça obtinguda mitjançant IP auto.
Introducció manual d'una adreça IP
1
Seleccioneu primer <Obtenció automàtica> i, a continuació <Desact.> a <Obtenció automàtica> <Aplicar>  <Acceptar>.
2
Seleccioneu <Obtenció manual>.
3
Introduïu <Adreça IP>, <Màscara de subxarxa> i <Adreça de la porta d'enllaç> i seleccioneu <Aplicar>.
5
Seleccioneu <Acceptar>.
6
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
Comproveu que les opcions siguin les correctes.
Assegureu-vos que la pantalla de Remote UI (IU remot) es pugui veure al vostre ordinador (Inici de Remote UI (IU remot)). Si no hi ha cap ordinador disponible, podeu comprovar la connexió utilitzant el tauler de control (Comprovació de la connexió de xarxa).
Un cop canviada l'adreça IP després d'haver instal·lat el controlador d'impressora
Heu d'afegir un port nou. Configuració de ports d'impressora

Comprovació de la connexió de xarxa

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Preferències>  <Xarxa>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
3
Seleccioneu <Opcions de TCP/IP>  <Opcions d'IPv4>  <Ordre PING>.
4
Introduïu l'adreça IPv4 d'un altre dispositiu de la xarxa i seleccioneu <Aplicar>.
Si s'ha establert una connexió correcta es mostra <S'ha rebut la resposta de l'amfitrió.>.
6X8Y-00K