Canvi de la unitat de transmissió màxima

A la majoria de xarxes Ethernet, la mida màxima d'un paquet que es pot enviar és de 1500 bytes. Un paquet fa referència a un fragment de dades en què es divideixen les dades originals abans de l'enviament. La unitat de transmissió màxima (MTU) pot variar a cada xarxa. Canvieu les opcions de l'equip segons calgui. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre administrador de xarxa.
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Preferències>  <Xarxa>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
3
Seleccioneu <Opcions de TCP/IP>  <Mida MTU>.
4
Seleccioneu l'MTU.
5
Seleccioneu <Acceptar>.
6
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
6X8Y-011