Configuració d'un temps d'espera per connectar-se a una xarxa

Quan una xarxa està dissenyada per gaudir de connectivitat redundant amb múltiples concentradors de commutació o ponts, ha de tenir un mecanisme per evitar que els paquets entrin en bucle. Una solució efectiva és definir el rol de cada port de commutació. No obstant això, pot ser que la comunicació encara s'interrompi durant unes quantes desenes de segons immediatament després que canvieu la manera en què els dispositius de xarxa estan connectats o si afegiu un dispositiu nou. Si es produeix aquest problema, establiu un temps d'espera per connectar a la xarxa.
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Preferències>  <Xarxa>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
3
Seleccioneu <Temps espera connexió arrenc>.
4
Introduïu el temps d'espera necessari per iniciar una comunicació amb la xarxa i seleccioneu <Aplicar>.
6X8Y-012