Configuració de l'equip per al vostre entorn de xarxa

La configuració d'una xarxa varia segons la finalitat de la xarxa. L'equip s'ha dissenyat per ser compatible amb tantes configuracions de xarxa com sigui possible i està equipat amb diverses tecnologies. Consulteu l'administrador de la xarxa i porteu a terme una configuració que s'ajusti al vostre entorn de xarxa.
6X8Y-00Y