Configuració de SMB

SMB (Bloc de missatges del servidor) és un protocol per compartir recursos, com ara fitxers i impressores, entre més d'un dispositiu en una xarxa. Heu d'utilitzar-lo per configurar l'equip com una impressora compartida en una xarxa SMB. Segons la vostra xarxa, pot ser que hàgiu d'establir el nom de nom de NetBIOS i el nom del grup de treball.
Nom de NetBIOS
En una xarxa Windows que utilitzi NetBIOS, els noms de NetBIOS s'utilitzen per identificar ordinadors connectats en xarxa a més de l'ús compartit de fitxers i altres serveis de xarxa. La majoria d'ordinadors utilitzen el nom de l'ordinador com a nom de NetBIOS.
Nom de grup treball
El nom del grup de treball és un nom per agrupar diversos ordinadors de manera que les funcions de xarxa bàsiques, com ara l'ús compartit de fitxers, estiguin disponibles en una xarxa Windows. Especifiqueu el nom del grup de treball per identificar el grup al qual pertany l'equip.
Per obtenir més informació sobre les funcions bàsiques que es poden realitzar en configurar l'equip des de Remote UI (IU remot), consulteu Configuració de les opcions de menú des de Remote UI (IU remot).
1
Inicieu Remote UI (IU remot) i inicieu la sessió al mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del Portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Seleccioneu [Network Settings]  [SMB Settings].
4
Feu clic a [Edit].
5
Especifiqueu les opcions necessàries.
[NetBIOS Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom de NetBIOS de l'equip.
[Workgroup Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom del grup de treball al qual pertany l'equip.
Els noms de NetBIOS o els noms de grups de treball que comencen amb un asterisc (*) no es poden desar en un servidor WINS.
6
Feu clic a [OK].
7
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
6X8Y-014