Configuració de WINS

El Servei de noms d'Internet de Windows (WINS) és un servei de resolució de noms que associa un nom de NetBIOS (nom d'un ordinador o una impressora en una xarxa SMB) amb una adreça IP. Per activar WINS, s'ha d'especificar el servidor WINS.
Per especificar la configuració del servidor WINS, cal establir les opcions el nom de NetBIOS i el nom del grup de treball. Configuració de SMB
La funció no està disponible en una xarxa IPv6.
Per obtenir més informació sobre les funcions bàsiques que es poden realitzar en configurar l'equip des de Remote UI (IU remot), consulteu Configuració de les opcions de menú des de Remote UI (IU remot).
1
Inicieu Remote UI (IU remot) i inicieu la sessió al mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del Portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Seleccioneu [Network Settings]  [WINS Settings].
4
Feu clic a [Edit].
5
Seleccioneu la casella [WINS Resolution] i especifiqueu les opcions necessàries.
[WINS Resolution]
Seleccioneu aquesta casella per fer servir WINS per a la resolució de noms. Si no feu servir WINS, desmarqueu la casella.
[WINS Server Address]
Introduïu l'adreça IP del servidor WINS.
Si l'adreça IP del servidor WINS s'obté d'un servidor DHCP, l'adreça IP obtinguda preval sobre l'adreça IP introduïda al quadre de text [WINS Server Address].
6
Feu clic a [OK].
7
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
Selecció d'opcions des del tauler d'operacions
També es pot accedir a les opcions de WINS des de <Menú> a la pantalla Inici. <Opcions de WINS>
6X8Y-015