عملیات Windows اصلی

این عملیات ممکن است با توجه به رایانه ای که استفاده می کنید متفاوت باشد.

نمایش پوشه چاپگر

Windows Vista
[شروع]‏ گزینه [صفحه کنترل]‏  [چاپگر] را انتخاب کنید.
Windows 7/Server 2008 R2
[شروع]‏ گزینه [دستگاه ها و چاپگرها] را انتخاب کنید.
Windows 8/Server 2012
روی گوشه پایین سمت چپ صفحه کلیک راست کنید  [صفحه کنترل]‏  [مشاهده دستگاه ها و چاپگرها] را انتخاب کنید.
Windows 8.1/Server 2012 R2
روی [شروع] کلیک راست کنید گزینه [صفحه کنترل]‏  [مشاهده دستگاه ها و چاپگرها] را انتخاب کنید.
Windows 10
[]‏ گزینه [سیستم Windows]‏  [صفحه کنترل]‏ [سخت افزار و صدا]‏ [دستگاه ها و چاپگرها] را انتخاب کنید.
Windows Server 2008
[شروع]‏  گزینه [صفحه کنترل] را انتخاب کنید  روی [چاپگرها] دو بار کلیک کنید.
Windows Server 2016
روی [] کلیک راست کنید  گزینه [صفحه کنترل]‏  [سخت افزار]‏  [دستگاه ها و چاپگرها] را انتخاب کنید.

فعال کردن [شناسایی شبکه]

برای مشاهده رایانه‌ها در شبکه خود، [شناسایی شبکه] را فعال کنید.
Windows Vista
[شروع]‏  گزینه [صفحه کنترل]‏  [‏‏وضعیت و فعالیت های شبکه را مشاهده کنید] را انتخاب کنید  گزینه [روشن کردن شناسایی شبکه] از قسمت [شناسایی شبکه] را انتخاب کنید.
Windows 7/Server 2008 R2
[شروع]‏  گزینه [صفحه کنترل]‏  [‏‏وضعیت و فعالیت های شبکه را مشاهده کنید]‏  [تنظیمات اشتراک گذاری پیشرفته را تغییر دهید] را انتخاب کنید  گزینه [روشن کردن شناسایی شبکه] از قسمت [شناسایی شبکه] را انتخاب کنید.
Windows 8/Server 2012
روی گوشه پایین سمت چپ صفحه کلیک راست کنید  گزینه [صفحه کنترل]‏  [‏‏وضعیت و فعالیت های شبکه را مشاهده کنید]‏  [تنظیمات اشتراک گذاری پیشرفته را تغییر دهید] را انتخاب کنید  گزینه [روشن کردن شناسایی شبکه] از قسمت [شناسایی شبکه] را انتخاب کنید.
Windows 8.1/Server 2012 R2
روی [شروع] کلیک راست کنید  گزینه [صفحه کنترل]‏  [‏‏وضعیت و فعالیت های شبکه را مشاهده کنید]‏  [تنظیمات اشتراک گذاری پیشرفته را تغییر دهید] را انتخاب کنید  گزینه [روشن کردن شناسایی شبکه] از قسمت [شناسایی شبکه] را انتخاب کنید.
Windows 10
[]‏ گزینه [سیستم Windows]‏  [صفحه کنترل]‏ [‏‏وضعیت و فعالیت های شبکه را مشاهده کنید]‏ [تنظیمات اشتراک گذاری پیشرفته را تغییر دهید] را انتخاب کنید گزینه [روشن کردن شناسایی شبکه] را از قسمت [شناسایی شبکه] انتخاب کنید.
Windows Server 2008
[شروع]‏  گزینه [صفحه کنترل] را انتخاب کنید  روی [مرکز شبکه ها و اشتراک گذاری] دو بار کلیک کنید  گزینه [روشن کردن شناسایی شبکه] از قسمت [شناسایی شبکه] را انتخاب کنید.
Windows Server 2016
روی [] کلیک راست کنید  گزینه [صفحه کنترل]‏  [‏‏وضعیت و فعالیت های شبکه را مشاهده کنید]‏  [تنظیمات اشتراک گذاری پیشرفته را تغییر دهید] را انتخاب کنید  گزینه [روشن کردن شناسایی شبکه] را از قسمت [شناسایی شبکه] انتخاب کنید.

نمایش چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده در سرور چاپ

1
Windows Explorer را باز کنید.
Windows Vista/7/Server 2008
[شروع]‏  گزینه [همه برنامه ها] یا [برنامه ها]‏  [لوازم جانبی]‏  [کاوشگر Windows] را انتخاب کنید.
Windows 8/Server 2012
روی گوشه پایین سمت چپ صفحه کلیک راست کنید  گزینه [کاوشگر پرونده ها] را انتخاب کنید.
Windows 8.1/Server 2012 R2
روی [شروع] کلیک راست کنید  گزینه [کاوشگر پرونده ها] را انتخاب کنید.
Windows 10/Server 2016
روی [] کلیک راست کنید گزینه [کاوشگر پرونده ها] را انتخاب کنید.
2
سرور چاپگر را از [شبکه] یا [مکان های شبکه من] انتخاب کنید.
برای مشاهده رایانه ها در شبکه، لازم است یافتن شبکه را روشن کنید یا شبکه را برای رایانه ها جستجو کنید.
چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده نشان داده می شوند.

یک صفحه آزمایشی در Windows چاپ کنید

می توانید با چاپ یک صفحه آزمایشی در Windows، بررسی کنید درایور چاپگر قابل استفاده است.
1
کاغذ اندازه A4 را در کشوی کاغذ بارگذاری کنید. قرار دادن کاغذ درون کشوی کاغذ
2
پوشه چاپگر را باز کنید. نمایش پوشه چاپگر
3
بر روی نماد درایور چاپگر برای این دستگاه کلیک راست کنید و روی [ویژگی های چاپگر] یا [ویژگی ها] کلیک نمایید.
4
روی [چاپ صفحه آزمایشی] در زبانه [کلی] کلیک کنید.
صفحه آزمایشی چاپ می شود.

بررسی معماری بیتی

اگر مطمئن نیستید که رایانه شما از Windows ‏32 بیتی یا 64 بیتی استفاده می کند، روش زیر را دنبال کنید.
1
[صفحه کنترل] را نشان دهید.
Windows Vista/7/Server 2008
[شروع]‏  گزینه [صفحه کنترل] را انتخاب کنید.
Windows 8/Server 2012
روی گوشه پایین سمت چپ صفحه کلیک راست کنید  گزینه [صفحه کنترل] را انتخاب کنید.
Windows 8.1/Server 2012 R2
روی [شروع] کلیک راست کنید گزینه [صفحه کنترل] را انتخاب کنید.
Windows 10/Server 2016
به مرحله 2 بروید.
2
[سیستم] را نشان دهید.
Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
روی [سیستم و نگهداری] یا [سیستم و ایمنی]‏  [سیستم] کلیک کنید.
Windows 10/Server 2016
روی []‏ [تنظیمات]‏ [سیستم] کلیک کنید گزینه [درباره] را انتخاب کنید.
Windows Server 2008
روی [سیستم] دو بار کلیک کنید.
3
معماری بیتی را بررسی کنید.
برای نسخه‌های 32 بیتی
[سیستم عامل 32 بیتی] نشان داده می‌شود.
برای نسخه‌های 64 بیتی
[سیستم عامل 64 بیتی] نشان داده می‌شود.

بررسی درگاه چاپگر

1
پوشه چاپگر را باز کنید. نمایش پوشه چاپگر
2
بر روی نماد درایور چاپگر برای این دستگاه کلیک راست کنید و روی [ویژگی های چاپگر] یا [ویژگی ها] کلیک نمایید.
3
در زبانه [درگاه ها]، بررسی کنید درگاه به‌درستی انتخاب شده باشد.
اگر از اتصال شبکه استفاده می کنید و آدرس IP دستگاه را تغییر داده اید
لازم است درگاه جدیدی اضافه کنید. پیکربندی درگاه های چاپگر

بررسی ارتباط دو طرفه

1
پوشه چاپگر را باز کنید. نمایش پوشه چاپگر
2
بر روی نماد درایور چاپگر برای این دستگاه کلیک راست کنید و روی [ویژگی های چاپگر] یا [ویژگی ها] کلیک نمایید.
3
در زبانه [درگاه ها]، دقت کنید که کادر انتخاب [فعال سازی پشتیبانى دو طرفه] علامت داشته باشد.

بررسی SSID که رایانه به آن وصل است

اگر رایانه به شبکه LAN بی سیم وصل است، روی ، ، ، یا در سینی سیستم کلیک کنید تا SSID روتر LAN بی سیم متصل نشان داده شود.

هنگام چاپ از Windows Store App

Windows 8/Server 2012
نمادهای سمت راست صفحه نشان داده می‌شود  روی [دستگاه ها]‏  درایوری که می‌خواهید استفاده کنید  [چاپ] ضربه بزنید یا کلیک کنید.
Windows 8.1/Server 2012 R2
نمادهای سمت راست صفحه نشان داده می‌شود  روی [دستگاه ها]‏  [چاپ]‏  درایوری که می‌خواهید استفاده کنید  [چاپ] ضربه بزنید یا کلیک کنید.
Windows 10
روی [چاپ] برنامه  درایوری که می‌خواهید استفاده کنید  [چاپ] ضربه بزنید یا کلیک کنید.
اگر با این روش چاپ کنید، تنها تعداد محدودی از تنظیمات چاپ موجودند.
اگر پیام [چاپگر به توجه شما نیاز دارد. برای مراقبت از آن به دسک ‌تاپ بروید.] نشان داده شد، به دسک تاپ بروید و دستورالعمل‌های موجود در کادر محاوره نشان داده شده را دنبال کنید. این پیام زمانی ظاهر می‌شود که دستگاه برای نمایش نام کاربر در مدت چاپ و موارد مشابه تنظیم شده باشد.
6X93-07H